Meer vrouwen met WW-uitkering door ontslagen in zorg en winkelbedrijven

DEN BOSCH - Het aantal WW-uitkeringen in Brabant is tussen december 2014 en december 2015 met ruim 5 procent toegenomen. De toename onder vrouwen is met 9 procent veel groter dan onder mannen, waarbij het aantal WW-uitkeringen met 2 procent steeg. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

Vooral vrouwen van 50-plus vroegen een uitkering aan, doordat ze hun baan verloren in de sector zorg en welzijn en in de winkelbranche. In deze sectoren werken relatief veel vrouwen.


Tijdelijke contracten
Eind december waren er in Brabant in totaal 70.000 mensen die een WW-uitkering ontvingen, 4 procent meer dan in november. Dit heeft te maken met het aflopen van tijdelijke contracten.

In bijna alle sectoren nam het aantal uitkeringen toe, behalve om de bouwnijverheid waar het aantal mannen dat WW moest aanvragen juist daalde.

Jongeren
In de leeftijdscategorie tot 27 jaar is het verschil tussen mannen en vrouwen relatief gering. Zowel mannen als vrouwen hebben te maken met een forse toename van het aantal WW-uitkeringen. Hier neemt het aantal uitkeringen vooral toe in vervoer & opslag, uitzendbedrijven (vooral mannen) en de winkelbranche (vooral vrouwen).

print corrigeer
Publicatie: donderdag 21 januari 2016 - 10:42
Auteur: Raoul Cartens