Provincie wil minder vee in Brabant

DEN BOSCH - De provincie wil dat de veestapel in Brabant niet verder groeit en op termijn zelfs krimpt. Dat staat in een voorstel aan Provinciale Staten over mestbeleid dat volgende week vrijdag wordt besproken. De Brabantse Milieufederatie (BMF) reageert verheugd: "Eindelijk staat nu zwart op wit waar we al zo lang voor strijden."

De afgelopen maanden organiseerde de provincie een 'mestdialoog'. Boeren, burgers en allerlei andere betrokkenen kwamen volgens de provincie na een 'moeizame start' toch 'nader tot elkaar'. De deelnemers, waaronder de BMF, het 'Burgerplatform minder beesten' en boerenorganisatie ZLTO vroegen de provincie daarop om een verlenging van de dialoog.

Pril en broos
De provincie noemt de toenadering tussen de partijen nog 'pril en broos', maar wil die verlenging nu toestaan. De deelnemers moeten met voorstellen komen waarbij de omvang van de veestapel begrensd wordt en uiteindelijk zelfs kleiner wordt. Ze krijgen daarvoor tot oktober de tijd.

Ook wil de provincie af van het gebruik van het uitrijden van onbewerkte drijfmest. Mest moet voorbewerkt worden op het boerenbedrijf en daarna verplaatst worden naar gespecialiseerde installaties op plekken die logistiek goed bereikbaar zijn, zo schrijft het provinciebestuur.

Op vrijdag 24 juni bespreken Provinciale Staten dit voorstel.

print corrigeer
Publicatie: vrijdag 17 juni 2016 - 12:36
Auteur: Arjo Kraak