Veel vragen na onderzoek intensieve veehouderij: 'Kan ik nog door het buitengebied fietsen?'

ASTEN - Zo'n 150 bewoners, bestuurders en veehouders kwamen donderdagavond naar een motel in Asten voor meer informatie over de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. Dat onderzoek is gedaan door onder anderen het RIVM.

De resultaten werden vorig week bekend. Duidelijk was dat er een relatie was tussen de intensieve veehouderij en de gezondheid van mensen.

Zo hadden mensen die bij een intensieve veehouderij wonen, op sommige momenten een verminderde longfunctie, bijvoorbeeld tijdens het uitrijden van mest. Ook kwamen er meer longontstekingen voor. Het RIVM onderzocht 2500 mensen en bekeek 110 duizend dossiers van huisartsen uit Oost-Brabant en Noord-Limburg.

'Minder beesten'
Sommige omwonenden vroegen zich donderdagavond af of het aantal dieren in de veehouderij niet minder moet om de problemen het hoofd te bieden. Volgens het RIVM zou dat een oplossing kunnen zijn, maar is het niet noodzakelijk. "De emissie kan ook teruggebracht worden met technologische ontwikkelingen."

Sommige omwonenden zijn niet gerust na de resultaten van het onderzoek. "Ik heb veel last van de stank", vertelt een vrouw uit Deurne. "Het is gewoon zware veeteeltindustrie, maar het buitengebied is ook van ons." Een andere omwonende: "Ik maak me zorgen om onze kinderen, de volgende generaties, wat wij ze achterlaten."

'Te negatief'
Ook veehouders kwamen af op de informatieavond. "Ik ben wel blij met de informatie zoals die nu gegeven wordt", vertelt één van hen. "In de pers werd het allemaal zo negatief afgeschilderd. Als je in de buurt van een veehouderij woonde, moest je haast wel ziek worden. Maar er zijn ook positieve dingen, zoals allergiën die minder voorkomen. En de verminderde longfunctie is vaak ook te wijten aan het feit dat mensen al een longziekte hebben, door bijvoorbeeld roken."

De tegenstanders van intensieve veehouderij voelen zich gesterkt door de resultaten van het onderzoek, de veehouders zijn bang dat ze er mee om de oren geslagen gaan worden. "Ik heb respect voor mensen die echt last hebben", zegt een veehouder. "Maar mensen die principieel tegen de veehouderij zijn, daar heb ik geen oren naar."

print corrigeer
Publicatie: donderdag 14 juli 2016 - 23:18
Auteur: Alice van der Plas