Melkveehouders willen massaal stoppen, regeling na één dag alweer beëindigd

DEN HAAG - Het loopt storm op de stoppersregeling voor melkveehouders. Op de eerste dag dat boeren zich konden aanmelden, gaven bijna 500 melkveehouders in heel Nederland aan dat ze hun bedrijf wilden beëindigen. Veel meer dan verwacht en daarom is de regeling na een dag alweer beëindigd.

De regeling is bedoeld om het aantal melkkoeien in Nederland te verminderen en zo de uitstoot van fosfaat fors te verminderen. De regeling kost nu al bijna vier keer zoveel als ervoor is gereserveerd. Reden voor het ministerie van Economische Zaken om de regeling na één dag alweer stop te zetten. Hoeveel Brabantse boeren willen stoppen, is nog niet duidelijk.

Toen het melkquotum in april 2015 werd afgeschaft, breidden Nederlandse boeren hun veestapel fors uit. Maar meer koeien betekent meer mest. En mest zorgt voor fosfaat.

Nederland kampt inmiddels met een flink overschot aan melkkoeien, waardoor er veel te veel fosfaat is. Vorig jaar kregen boeren een nieuw quotum in de maag gesplitst. Het fosfaatquotum, of anders gezegd: een grens aan de hoeveelheid mest die de boer mag produceren op zijn bedrijf.

Tachtig Brabantse melkveehouderijen gaven eerder te vrezen dat de nieuwe mestregels hen de kop zou gaan kosten.

1200 euro per koe
Boeren die al hun melkvee afstoten, krijgen nu een premie, mits zij de dieren niet aan andere Nederlandse melkveehouders verkopen. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft de subsidie vastgesteld op 1200 euro per melkkoe, 276 euro voor een kalf en 636 euro voor een pink (éénjarig rund).

Hoe eerder een boer stopt, hoe hoger de premie. Daarnaast krijgen melkveehouders die hun bedrijf beëindigen een liquiditeitsvoorziening, bedoeld om 2017 financieel door te komen.

De vijfhonderd melkveehouders die zich maandag hebben aangemeld voor de stoppersregeling hebben samen ruim 40.000 koeien, inclusief jongvee. Het is niet bekend hoeveel boerenbedrijven hiervan op Brabantse bodem staan. Een loting bepaalt welke boeren daadwerkelijk in aanmerking komen voor de subsidieregeling.  

Tweede en derde subsidieronde
Er komen nog een tweede en derde subsidieronde, maar melkveehouders krijgen dan minder premie per koe. Het doel van de regeling is dat er 60.000 minder melkkoeien in Nederland zullen zijn, waardoor er dit jaar 2,5 miljoen kilo minder fosfaat geproduceerd wordt.

print corrigeer
Publicatie: dinsdag 21 februari 2017 - 16:28
Auteur: Karin Kamp