Haaren en provinciebestuur op ramkoers over opsplitsing gemeente

HAAREN - Het provinciebestuur en de gemeenteraad van Haaren liggen op ramkoers als het gaat over de opsplitsing van Haaren. De provincie vindt dat Haaren daar te weinig haast mee maakt en gaat ingrijpen. De raad van Haaren vindt dat gedeputeerde Anne-Marie Spierings niet zorgvuldig handelt. De provincie laat nu een onderzoek doen naar het functioneren van de gemeente Haaren.

De inwoners van Haaren staan niet onwelwillend tegenover het plan de gemeente op te knippen en te verdelen over de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Tilburg en Heusden. Dat zou in 2022 moeten gebeuren. Op 16 maart nam de gemeenteraad een motie aan waarin staat dat de inwoners voor 1 juli geinformeerd worden over de gevolgen van een mogelijke opsplitsing. Na de zomervakantie worden diezelfde inwoners dan geraadpleegd.

Lees ook: Gemeente Haaren wordt verdeeld over vijf buurgemeenten

Gedeputeerde Staten hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de raad en het college van B&W van Haaren 'effectief vervolg geven aan het raadsbesluit tot splitsing van de gemeente Haaren'. "Dit komt mede door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef", aldus GS.

Niet soepel
De gemeenteraad van Haaren denkt daar heel anders over, blijkt uit een brief die de raad vorige week naar de hoofdstad stuurde. Vooral gedeputeerde Anne-Marie Spierings moet het ontgelden. Op 4 april deed zij de gemeenteraad een aanbod om te helpen in het vervolgproces. "Een niet gespecificeerd aanbod",  noemt de gemeenteraad dat.

De raad vindt het ook vreemd dat Spierings die bewuste brief niet naar burgemeester en wethouders van Haaren stuurde. "Wij gaan er van uit dat dit geen bewuste actie was van uw zijde",  schrijft de gemeenteraad.

Spierings krijgt ook het verwijt dat zij met omliggende gemeenten en op 'hoog niveau met Den Haag' heeft gesproken zonder dat de gemeenteraad van Haaren dat wist. Dat ging volgens Spierings niet over Haaren zelf maar over de opsplitsing, maar daar neemt de Haarense gemeenteraad geen genoegen mee.  "Dit wekt op z'n zachts gezegd enige verbazing",  aldus de raad.

Zorgvuldig
De raad van Haaren wil het hele proces zorgvuldig doen en vindt het daarom geen vertragingstactiek als je in maart een motie aanneemt, in juli de bevolking een gedegen rapport voorlegt en daar dan na de zomer met de inwoners over gaat praten. De provincie wil dat de bewoners al voor de zomer gehoord worden. Dat vinden ze in Haaren niet getuigen van een zorgvuldig proces. "De tijdsdruk die u op deze manier op het proces (..) legt, achten wij ongebruikelijk in Nederlandse bestuurlijke verhoudingen. Zeker in de verhouding tussen u en ons",  aldus de gemeenteraad.

Ronduit storend vindt Haaren het dat volgens Spierings de volksraadpleging voor de zomer moet plaatsvinden, omdat anders een opsplitsing in 2022 niet gehaald wordt. Haaren heeft dat bij de ambtenaren van Spierings nagevraagd en die zeggen dat dat niet klopt.

Lichte verbazing
De fractie Lokaal Brabant in  Provinciale Staten heeft met lichte verbazing kennis genomen van de stap van Gedeputeerde Staten om in te grijpen in Haaren. Voorzitter Jan Heijman vraagt zich af 'wat nu precies het probleem is'. Hij wil van Gedeputeerde Staten voorbeelden hebben waaruit blijkt dat Haaren gebrekkig samenwerkt met de vijf andere gemeente. "Zou het niet handiger zijn om alle partijen die iets moeten beslissen over de splitsing in een conferentie bij elkaar te zetten? Is dat niet praktischer dan een onderzoek?", aldus Lokaal Brabant.

'Er is geen probleem'
Burgemeester Jeannette Zwijnenburg van Haaren zegt geen probleem te hebben met Spierings. "De provincie heeft alleen een andere visie op het proces. Verder is er wat mij betreft geen probleem", zegt de burgemeester. Zwijnenburg blijft vasthouden aan de ingezette koers: voor de zomer worden inwoners geïnformeerd en in het najaar worden meningen gevraagd. "Het belang van de inwoners staat voorop. Daar maken wij ons hard voor."

 

print corrigeer
Publicatie: dinsdag 25 april 2017 - 15:06
Auteur: Jan de Vries