Veeboeren houden emotioneel pleidooi tegen milieumaatregelen: 'De laatste halve minuut zwijg ik'

DEN BOSCH - Vrijdag wordt de knoop door de Provinciale Staten doorgehakt: gaat de provincie de milieumaatregelen voor de Brabantse veeteelt invoeren? Voordat Provinciale Staten debateert, mochten voor- en tegenstanders in de Statenzaal van het provinciehuis in Den Bosch hun zegje doen.

LIVESTREAM: Het debat over milieumaatregelen voor de Brabantse veeteelt

Daar hadden zich 36 mensen voor aangemeld. Verschillende boeren hielden een emotioneel pleidooi. De jonge  boer Willem Berkers maakte grote indruk. Hij kreeg net als iedereen anderhalve minuut spreektijd. Binnen een minuut had hij zijn punt gemaakt.


Pleidooi van voor- en tegenstanders
"De laatste halve minuut gebruik ik om te zwijgen en de leden van provinciale staten de gelegenheid te geven na te denken". Wat volgde was een halve minuut doodse stilte in de statenzaal. Daarna barstte er buiten het provinciehuis, waar honderden boeren de bijeenkomst volgen, een luid gejuich los.

ZIE OOK: Het Brabants veedebat: honderden demonstranten in Den Bosch, boeren houden emotioneel pleidooi

De 26-jarige varkenshoudster Loes van de Pas uit Bergeijk zei dat ze al duurzaam werkt. Haar bedrijf werd vorig jaar getroffen door de hagelstorm. “We hebben alle daken vervangen. Nu blijkt dat die daken niet voldoen aan de eisen die Gedeputeerde Staten (GS) versneld willen doorvoeren. Nieuwe investeringen op zo’n korte termijn zijn onmogelijk.”

Arts Jos van de Sande wees op de slachtoffers die de Q-koorts heeft gemaakt. Hij legde de nadruk op de gevaren van de veehouderij voor de gezondheidszorg en pleitte voor een sterke verkleining van de veestapel. “We kunnen verwachten dat de vogelgriep ook overslaat naar de mens”, aldus Van de Sande.

GS willen een fonds van 30 miljoen maken waaruit boeren die maatregelen willen nemen geld kunnen nemen. GS denken dat het bedrijfsleven dat afhankelijk is van boeren daar ook geld in zal storten. Huub Fransen, directeur van mengvoederfabriek Fransen Gerrits BV, hielp het college uit de droom. “Wij gaan niet meebetalen aan een koude sanering van de agrarische sector”, zei hij tijdens de hoorzitting.

ZIE OOK: Live verslag: bijeenkomst van voor- en tegenstanders milieumaatregelen

Boer Maarten Rooijakkers bood Provinciale Staten vrijdagochtend een grote sleutel aan. De sleutel staat symbool van de sleutels waarmee boeren straks hun bedrijven moeten sluiten als de plannen van GS door gaan.

Rooijakkers noemde in zijn toespraak tien slachtoffers van de plannen, waaronder gemeenten die verpaupering van hun platteland kunnen verwachten, zorginstellingen die geconfronteerd zullen worden met sociale verpaupering, het platteland dat zijn vitaliteit zal verliezen en werknemers die geen werk meer hebben.

Beslissing trekt veel demonstranten
Het debat in de Statenzaal heeft honderden demonstranten getrokken. De provincie heeft een groot scherm op het voorplein geplaatst zodat iedereen het debat in de Statenzaal kan volgen. De sprekers die aan de zijde van de boeren staan ontvangen daar het meeste applaus. Ook in de Bois le Duc-zaal is een scherm geplaatst: 400 aanwezigen volgen daar het debat. 

Naar verwachting zal de beslissing pas in de loop van vrijdagavond vallen. De meest in het oog springende milieumaatregel is het voorstel van Gedeputeerde Staten om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te laten zijn in plaats van in 2028. Dat betekent dat veel boeren de komende vierenhalf jaar tonnen moeten investeren in bijvoorbeeld luchtwassers. 

Boerenorganisatie ZLTO denkt dat tussen vijfhonderd en zeshonderd boerenbedrijven dan failliet zullen gaan. GS zeggen dat de maatregelen beter zijn voor het milieu.

print corrigeer
Publicatie: vrijdag 7 juli 2017 - 12:43
Auteur: Ron Vorstermans