De toekomst van de Brabantse veehouderij: partijen hakken knoop over milieumaatregelen door

DEN BOSCH - De Provinciale Staten debatteren vrijdag over de toekomst van de Brabantse veehouderij. De politieke partijen spreken in de Statenzaal van het provinciehuis in Den Bosch uit wat zij van de gepresenteerde milieumaatregelen voor de veesector vinden.

LIVESTREAM: Het debat over milieumaatregelen voor de Brabantse veeteelt

ZIE OOK: Volg Omroep Brabant-verslaggever Jan de Vries voor alle ontwikkelingen in de Statenzaal

Voordat het debat van startging mochten voor- en tegenstanders van de milieumaatregelen hun zegje doen in de Statenzaal. Enkele boeren hielden een emotioneel pleidooi. Later werd er nog een minuut stilte gehouden in de zaal voor het overlijden van nagellakheld Tijn.

Direct aan het begin van het debat vroeg het CDA om de plannen van de Gedeputeerde Staten (GS) op te schorten. Het voorstel van het CDA werd gesteund door de PVV en CU/SGP, maar werd uiteindelijk afgewezen. VVD: extra aandacht voor jonge boeren
VVD’er Wouter Bollen voerde als eerste het woord. Zijn partij is voor de voorstellen. Hij zei vandaag onder meer dat GS steun moeten verlenen aan jonge boeren die net een bedrijf hebben overgenomen en oudere boeren die over een tijd willen stoppen en die grote investeringen niet meer kunnen doen.

Bollen diende een motie in waarin GS worden opgeroepen vóór de begrotingsbehandeling maatregelen aan te geven om jonge en oude boeren te steunen. De VVD diende een amendement in waarin staat dat de regels worden versoepeld voor bedrijven die op 6 juli 2017 al aan reductie van 85 procent van de stikstofuitstoot voldoen.

CDA: 'Het is een drama'
Het CDA was van meet af aan tegen de plannen van GS. CDA’er Ton Braspenning vond de maatregelen een politiek spel over de rug van boeren. Hij kwam enkele keren fel in aanvaring met SP’er Nico Heijmans. Die stelde dat het CDA decennia lang de baas was in het provinciehuis. “Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat we met de veehouderij zover zijn gekomen dat we vandaag deze maatregelen moeten nemen. U kijkt alleen maar naar het economisch belang van de boeren en niet naar de natuur en gezondheid van veel Brabanders”.

Braspenning zei dat de voorstellen niet voldragen zijn. Braspenning: "Het is een drama. De kloof tussen bestuur en boeren is nog nooit zo groot geweest". Hij nodigde GS uit om samen met alle betrokkenen opnieuw te onderhandelen. "Ik zeg er graag mijn zomervakantie voor op",  aldus Braspenning. 

Wat zijn de milieumaatregelen van Gedeputeerde Staten?
Honderden boeren zijn naar Den Bosch gekomen en volgen het debat via grote schermen in de Bois le Duc-zaal en op het voorplein. Het gaat vandaag om enkele belangrijke maatregelen die de toekomst van de Brabantse veehouderij voorgoed zullen veranderen.

De meest in het oog springende milieumaatregel is het voorstel van Gedeputeerde Staten om verouderde stallen al in 2022 milieuvriendelijk te laten zijn in plaats van 2028. Dat betekent dat veel boeren de komende vierenhalf jaar tonnen moeten investeren in bijvoorbeeld luchtwassers. 

De tweede maatregel is een nieuw mestbeleid waarbij de mest bij voorkeur op het erf van de boer verwerkt moet worden. Het overschot moet naar mestverwerkingsfabrieken die op Brabantse industrieterreinen moeten worden gebouwd. Daar mag alleen Brabantse mest verwerkt worden.

Staldering zit ook in dat pakket. Dat betekent dat boeren in Oost- en Midden-Brabant voor elke tien vierkante meter aan nieuwe dierverblijven vervolgens elf vierkante meter aan oude stalruimte moeten afbreken.


print corrigeer
Publicatie: vrijdag 7 juli 2017 - 14:39
Auteur: Ron Vorstermans | Mariëlle Wijffelaars