Duivelsuitdrijvingen bezorgen bisschop Den Bosch nominatie voor kwakzalversprijs

DEN BOSCH - De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft bisschop Gerard de Korte van Den Bosch genomineerd voor de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs 2017. Dat is een prijs voor alternatieve genezers die volgende vereniging het predikaat 'kwakzalver' verdienen.

Reden voor de nominatie is dat er binnen het bisdom duivelsuitdrijvingen plaatsvinden. Sinds 2015 is priester Frank As actief als de officiële exorcist van het bisdom. Hij zou regelmatig duivels uitdrijven bij mensen.

"Mensen die door de duivel bezeten zijn, gaat hij te lijf met wijwater, crucifixen en bezwerende teksten. Buitenstaanders denken bij stemmen horen of slapeloosheid eerder aan een psychiatrisch probleem, maar – aldus Van As - zij kennen c.q. erkennen het bestaan van bezetenheid niet", aldus de vereniging.

In totaal zijn er veertien genomineerden voor de prijs. In 2016 ging de prijs naar de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, omdat ze homeopatische dierengeneeskunde ondersteunen.

print corrigeer
Publicatie: vrijdag 15 september 2017 - 11:36
Auteur: Wim Heesterbeek