'Platteland verandert in spooklandschap vol lege stallen', ZLTO reageert fel op plannen provincie

EINDHOVEN - Sommige delen van Brabant zullen veranderen in een spookplatteland. Er zal verpaupering zijn met leegstaande stallen waar soms niemand meer bij woont. Dat is slecht voor de sociale samenhang en de veiligheid op het platteland.

Dat schrijft boerenorganisatie ZLTO in een brief aan Provinciale Staten (PS). De ZLTO reageert in niet mis te verstane woorden op de plannen van Gedeputeerde Staten om boeren te helpen die in 2022 hun stallen milieuvriendelijk moeten hebben. PS besloten dat in juli.

De VVD diende toen een motie in waarin werd aangedrongen op goede ondersteuning van de boeren. Die plannen zijn er nu, maar de ZLTO maakt er gehakt van. Provinciale Staten praten vrijdag over die plannen.

LEES OOK: 'Boeren zijn zelf verantwoordelijk voor inkrimpen veestapel', zegt oud-staatssecretaris

Een belangrijk onderdeel is dat de provincie wil ondersteunen bij de ontwikkeling van compleet nieuwe stalsystemen, zodat boeren niet alleen maar luchtwassers hoeven plaatsen. Volgens de ZLTO duurt het nog jaren voor die nieuwe systemen operationeel zijn. Maar boeren die verder willen met hun bedrijf moeten al in 2019 een vergunning aanvragen. Die boeren zullen zo, volgens de ZLTO, weer gedwongen worden luchtwassers aan te schaffen die ze zelf moeten betalen.

GS willen ook een regeling voor boeren die zestig jaar of ouder zijn en willen stoppen. Dat is volgens de ZLTO niet voldoende: “Er zijn ook veel bedrijfshoofden jonger dan 60 die als gevolg van het beleid moeten stoppen en met een grote restschuld blijven zitten. Het overgrote deel van de bedrijven die gedwongen moet stoppen, houdt een restschuld over", verwacht de ZLTO.

"Bij een restschuld van 250.000 euro bovenop een normale privéschuld, wat heel normaal is nadat is afgerekend met de belasting, zou als het 400 bedrijven treft, neerkomen op een bedrag van 100 miljoen euro. Op de keper beschouwd gaan deze bedrijven failliet”,  aldus de ZLTO.

GS presenteren volgens de boerenorganisatie een programma dat voor een groot deel bestaat uit:

  • bestaande regelingen,
  • losse financiële eindjes,
  • extra leningen voor veehouders,
  • een beëindigingsregeling zonder financiële onderbouwing
  • en een innovatieprogramma dat neerkomt op het ondersteunen van enkele initiatieven.

print corrigeer
Publicatie: donderdag 21 september 2017 - 18:53
Auteur: Jan de Vries