SP-afdeling voert volgens hoofdbestuur te weinig actie, Oosterhout gaat zelfstandig verder

OOSTERHOUT - De SP-fractie in de gemeenteraad van Oosterhout en het partijbestuur gaan als zelfstandige partij verder. Het besluit volgt op de beslissing van het landelijke SP-bestuur dat lokale afdelingen die niet voldoende actie hebben gevoerd, niet langer onder SP-vlag aan de gemeenteraadsverkiezingen mogen deelnemen. Oosterhout is er daar één van.

Eerder deze week besloten SP-raadsleden in Tilburg zich niet langer verkiesbaar te stellen om dezelfde reden.

Op de website van de SP Oosterhout staat te lezen dat de lokale afdeling zich vooral ergert aan het feit dat de partij volgend jaar geen verantwoording kan afleggen aan de kiezers omdat de partij niet meer mee mag doen van het hoofdbestuur. Als de fractie zelfstandig verder gaat kan dat wel.

LEES OOK: 'Als het zo moet, is dit niet mijn SP', politici passen niet meer in het plaatje en bedanken

De SP in Oosterhout haalde bij de verkiezingen in 2014 vier raadszetels en vormt samen met Gemeentebelangen, CDA en VVD een coalitie. Na de onderhandelingen heeft de partij het coalitieakkoord voorgelegd aan de leden. Die stemden er met grote meerderheid mee in.

Te weinig actie
Het landelijke SP-bestuur heeft een aantal lokale afdelingen uitgesloten van deelname aan de volgende verkiezingen omdat ze volgens het hoofdbestuur te weinig actie voeren. Afdelingen die mee willen doen moeten kunnen aantonen dat ze geworteld zijn in 'de wijken' en dat de raadsleden een flink deel van hun tijd in die wijken doorbrengen. De afdeling Oosterhout doet dat volgens het hoofdbestuur niet.



De voormalige SP’ers in Oosterhout willen deze bestuursperiode goed afronden. “Dat betekent dat we het coalitieakkoord en de daarin gemaakte afspraken naar beste eer en geweten zullen blijven nakomen en de belangen van lokale SP-stemmers zullen blijven behartigen, maar dan wel in een ander jasje", aldus staat op de site van de SP Oosterhout te lezen. Ondertussen zal de partij onderzoeken op welke manier een nieuwe partij vorm moet worden gegeven.

LEES OOK: SP-afdelingen Rijswijk en Hoorn mogen niet meedoen aan raadsverkiezingen

print corrigeer
Publicatie: donderdag 5 oktober 2017 - 20:30
Auteur: Jan de Vries