In de winter geen kale akker, maar wilde bloemen en plantjes om het broeikaseffect terug te dringen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Plantjes zorgen voor schonere lucht. We leerden het al op de basisschool. Nadat zijn aardappelen en tarwe geoogste zijn, plant akkerbouwer Dingeman Burgers zijn kale velden in Zevenbergschen Hoek vol met wilde bloemen en groene plantjes. Die verbeteren zijn akkers en zorgen ondergronds ook voor opslag van koolstofdioxide (CO2). Het is zijn bijdrage om het broeikaseffect terug te dringen: 'We moeten het doen om een toekomst te geven aan de schepping."

Dingeman Burgers ondervond de gevolgen van klimaatverandering in zijn eigen bedrijf. "In 1998 kreeg ik voor het eerst te maken met flinke waterschade. Enorme regenbuien hadden rotte aardappels achtergelaten. Jaar na jaar kwam dat probleem terug, terwijl mijn vader daar nooit mee te maken had gehad."

Extreme regenbuien
Het bracht hem ertoe om de landbouwgrond in de winter niet braak te laten liggen, maar te beplanten met een mengeling van wilde bloemen en plantjes. "Inmiddels hebben we gemerkt dat die plantjes heel goed zijn voor de grond. De bodem wordt vruchtbaarder en bij extreme regenbuien vangen we meer water op." 

Bijkomend ontdekte hij ook dat de planten zorgen voor opslag van broeikasgas in de grond. "De CO2 komt via de bladeren in de bodem terecht en wordt daar opgeslagen." Wat Dingeman doet is te vergelijken met luchtvaartmaatschappijen die bossen aanplanten om de uitstoot van hun broeikasgas te compenseren. "Iedereen kan zijn uitstoot van broeikasgas verminderen maar de land- en bosbouw zijn de enige sectoren die CO2 kunnen opnemen en opslaan in de bodem."

Speerpunt van de regering
"Als samenleving hebben we een probleem veroorzaakt en dat moeten we ook weer oplossen om een toekomst te hebben voor de schepping." Hij is blij met het voornemen van de nieuwe regering die een speerpunt heeft gemaakt van de opslag van CO2.

print corrigeer
Publicatie: donderdag 12 oktober 2017 - 16:24
Auteur: Tonnie Vossen