Liever investeren in luchtwasser en zonnepanelen dan geld in boetepot van gemeente

ERP - Een bijzondere afspraak in de gemeente Meierijstad. Een veehouder moest een dwangsom van 51.000 euro betalen, maar hij kiest ervoor om extra in het milieu te investeren.

De man plaatst bij één van zijn bedrijven een luchtwasser en op een stal elders in Erp komen vierhonderd zonnepanelen. De burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, waar Erp onder valt, zijn met het voorstel akkoord gegaan.

'Aanzetten tot ander gedrag'
Wanneer de veehouder op 1 januari 2019 de vergunningen in huis heeft en de voorzieningen heeft aangebracht, dan zal een deel van de dwangsom niet worden geïnd. “Het doel van een dwangsom is niet om te sanctioneren, maar om aan te zetten tot ander gedrag. Van het invorderen van verbeurde dwangsommen kan slechts in bijzondere omstandigheden worden afgezien”, zo laat de gemeente weten.

In dit geval past het plan van de veehouder binnen het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De twee bedrijfslocaties waar de boer nu aan de slag gaat, staan aan de Dieperskant en de Morschehoef. De inwoner van Erp moest de halve ton betalen, omdat een overtreding die hij op zijn agrarisch bedrijf had begaan niet binnen de gestelde termijn was opgeheven.

print corrigeer
Publicatie: woensdag 23 mei 2018 - 17:38
Auteur: Hans Janssen