De Woenselse Poort - Wat doet deze Eindhovense kliniek?

Wat doet De Woenselse Poort?
De Woenselse Poort biedt forensische zorg aan psychiatrische patiënten. De kliniek biedt patiënten hoogwaardige (deeltijd) klinische behandelingen.

Veiligheid staat in het aanbod centraal: voor de cliënten, medewerkers en voor de samenleving.

Cliënten met forensische titel
Cliënten van De Woenselse Poort kampen met een psychiatrische aandoening en zijn met politie en justitie in aanraking gekomen. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd waarvoor de rechtbank hen een forensische titel heeft opgelegd. Bijvoorbeeld TBS, de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders of een strafrechtelijke machtiging.

De zorg en behandeling van De Woenselse Poort hebben als doel mensen te laten groeien. Alle activiteiten zijn gericht op het stimuleren van eigen kracht, het ontwikkelen van talenten en persoonlijke groei. Zo werkt de kliniek samen met cliënten om de kans op herhaling te verminderen.

Psychiatrische aandoeningen
Wie bij De Woenselse Poort wordt behandeld, heeft te maken met een of meerdere psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden zijn:

- Langdurende en chronische psychose, zoals schizofrenie
- Een vorm van autisme
- Persoonlijkheidsproblematiek
- Verstandelijke beperking
- Psychiatrische problemen gecombineerd met een verslaving

Bron: dewoenselsepoort.nl