Puppy X: Puppy

Als een handelaar zijn puppy niet kan verkopen, dan zet-ie de hond vaak simpelweg op straat. En sommige hondenkopers die vinden dat hun hondje ‘tegenvalt’, doen hetzelfde. Het verhaal van een asiel dat zulke afgedankte puppy’s opvangt. Ook professor diergeneeskunde Paul Overgaauw vertelt over hoe groot het probleem van de puppyhandelaren is.

Medewerker asiel Tilburg vertelt over hoe sommige puppy's er aan toe zijn

‘Meest lucratieve handel na drugs’

Wekelijkse transporten vanuit het Oostblok en een netwerk van handelaren dat de hondjes hier verspreidt. De puppyhandel gaat niet over een paar tientjes. “Uit internationaal onderzoek blijkt dat de dierenhandel na de drugshandel de meest lucratieve handel ter wereld is”, vertelt professor diergeneeskunde Paul Overgaauw. “Alleen in Nederland worden er al tientallen miljoenen euro’s per jaar mee verdiend.”

Overgaauw deed zelf jarenlang onderzoek naar de hondenhandel en presenteerde de schokkende cijfers een paar maanden geleden aan staatssecretaris Dijksma. Overgaauw berekende met zijn onderzoeksteam dat de helft van de Nederlandse hondjes afkomstig is uit de puppyhandel via Oostbloklanden als Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije.

De handel concentreert zich in Brabant
Paul Overgaauw - professor diergeneeskunde
Anderhalf miljoen honden zijn er in Nederland. Gemiddeld worden die honden tien jaar oud. Om de populatie in stand te houden zijn er dus elk jaar 150.000 nieuwe honden nodig. 75.000 honden worden geregistreerd verhandeld via goede fokkers en particulieren. De overige 75.000 komen uit de handel.

Tientallen miljoenen per jaar
“Gemiddeld leveren de pups zo’n 500 euro op”, aldus Overgaauw. “Tel maar na, dan gaat het om tientallen miljoenen per jaar. En dan heb je de puppy’s die doorgevoerd worden naar het buitenland nog niet eens meegerekend.”
Drie handelaren zijn verantwoordelijk voor bulk van de handel
Paul Overgaauw - professor diergeneeskunde
Al dat geld komt bij een paar grote jongens terecht. Natuurlijk zijn er ook veel kleine partijen, maar internationaal onderzoek wijst uit dat drie grote handelaren in Europa verantwoordelijk zijn voor de bulk van de handel; één in Italië, één in Duitsland en één in Nederland. “En die van Nederland zit in Brabant”, vertelt Overgaauw. “De handel concentreert zich hier dan ook echt in de provincie Noord-Brabant.”

Fok op grote schaal 
Deels heeft dat een historische reden. Van oudsher werden er hier al veel honden gefokt. Maar dat Brabant de spil is in deze handel komt ook door de grens met België. Daar worden nog steeds op grote schaal puppy’s gefokt. En in het Belgische grensgebied wonen verschillende dierenartsen die samenwerken met de Nederlandse handelaren.

Paul Overgaauw over grootscheepse puppyhandel

Hoe zijn wij te werk gegaan? Dat lees je in de VERANTWOORDING