Drugs in Brabant: Kosten

Geld, heel veel geld. In de wereld van synthetische drugs draait het alleen maar om geld. Wat verdienen de criminelen? Wat kost deze criminaliteit de maatschappij? Over wat voor bedragen hebben we het? Het gaat over miljoenen euro’s. Soms uitgegeven aan legale zijde, soms verdiend aan de illegale, duistere zijde. En soms een mix van die twee.

Hoewel er nog veel onbekend blijft in de wereld rondom synthetische drugs is het duidelijk dat er heel veel geld mee gemoeid is. Exacte getallen zijn lastig te vinden: de wereld is en blijft immers illegaal en de criminelen dragen geen belasting af. De maatschappij draait op voor de kosten die drugsafvaldumpingen opleveren en betaalt mee aan de bestrijding van drugsbendes.

De productie en verkoop van drugs leveren de criminelen verschrikkelijk veel op. Het oude gezegde ‘misdaad loont niet’ gaat niet op als het gaat om de productie van (synthetische) drugs. Regelmatig worden er bendes opgerold, maar dat risico is voor de criminelen blijkbaar niet zo groot dat ze stoppen met de productie. Waarom niet? Omdat ze er ontzettend rijk van kunnen worden.

Duizenden kilo's
We kunnen een voorbeeld geven. In Eindhoven werd 18.000 kilo formamide aangetroffen, een grondstof voor speed. De criminele winst - mits het niet in beslag was genomen - wordt door bronnen binnen de politie geschat op 170 miljoen euro. Met deze hoeveelheid grondstof kunnen duizenden kilo’s drugs gemaakt worden. Voor de duidelijkheid: dit is het bedrag dat verdiend wordt over de gehele keten. Dus van de grondstofhandelaar in China tot aan de dealer op straat met alle tussenhandelaren en toeleveranciers meegerekend.

Dit is een erg lange keten: in China wordt de eerste grondstof geproduceerd, waarna het (bijvoorbeeld) naar Nederland wordt getransporteerd. Hier komt het bij de persoon waarbij de formamide in beslag is genomen. Die persoon kan worden gezien als groothandelaar, die aan meerdere productielabs grondstof leverde. In die productielabs wordt de stof omgezet naar een andere stof, waar uiteindelijk speed mee gemaakt kan worden.

Dumpingen
Als we gaan kijken naar de drugsafvaldumpingen - waarvan er in 2013 honderdvijftig waren in Brabant - is het niet precies duidelijk hoeveel het opruimen van zo’n dumping gemiddeld kost. De provincie spreekt over gemiddeld 20.000 euro per dumping, een boswachter heeft het over 12.500 euro. Als we uitgaan van het eerste getal hebben drugsafvaldumpingen in 2013 drie miljoen euro gekost. Gaan we uit van het laatste getal, dan hebben de dumpingen ongeveer 1,9 miljoen gekost.

Dit jaar zijn er al bijna evenveel dumpingen geweest als in 2013. Als die lijn zich doorzet, dan zal het totaal aantal dumpingen in 2014 twee keer zo hoog zijn als in 2013 en komt het uit op ongeveer driehonderd dumpingen. Bij gemiddelde kosten van 12.500 euro per dumping zal de schadepost dan 3,75 miljoen bedragen. Klopt het gemiddelde bedrag dat de provincie gebruikt, dan komt dit uit op zes miljoen euro.

Hoe veel geld er aan de bestrijdingskant uitgegeven wordt is ook niet volledig helder. Justitie en provincie geven aan niet bij te houden hoe veel mensen er ‘op drugs’ zitten bij hen. Naar de taskforce B6 gaat vanaf 2014 jaarlijks 1,8 miljoen euro. De afgelopen jaren was dat 1,2 miljoen. Let wel: dit is een totaalbudget. De taskforce richt zich op georganiseerde criminaliteit in het algemeen en opereert samen met alle betrokken instanties. De focus ligt voornamelijk op synthetische drugs, hennepteelt en criminele motorbendes.

En een pilletje? Dat kost vijf euro.

Afbeelding

Lees hoe wij te werk gingen