Concertcyclus - Licht en Schaduwen

Met Vera Fonte, piano 
Zij behaalde haar bachelordiploma piano en masterdiploma muziekonderwijs aan de Universiteit van Minho (Braga, Portugal), waar ze studeerde bij pianist Luís Pipa. In 2020 promoveerde ze aan het Royal College of Music in Londen. Tijdens haar studie in Londen deed ze onderzoek naar het onthouden van muziek. Gedurende haar hele carrière is Vera onderscheiden met verschillende nationale en internationale prijzen bij piano- en kamermuziekconcoursen. De afgelopen jaren gaf ze verschillende solo- en kamermuziekconcerten in landen als Portugal, Italië, Servië, Engeland en Nederland. Ze werd uitgenodigd om op te treden bij diverse festivals. Op het gebied van hedendaagse muziek heeft Vera samengewerkt met diverse componisten van het Royal College of Music en heeft ze onder andere stukken van Portugese componisten in première gebracht. Naast haar activiteiten als uitvoerend pianiste heeft Vera van 2015 tot 2016 gewerkt als Graduate Teaching Assistent aan het Royal College of Music in Londen en heeft ze lezingen en workshops gegeven bij diverse onderwijsinstellingen.

Sinds 2018
is ze gastprofessor en begeleidend pianiste bij de afdeling Muziek van de Universiteit van Minho en sinds 2021 aan de Escola Superior de Artes Aplicadas in Castelo Branco.
Verder is ze vicevoorzitter van de European Piano Teachers Association (EPTA) van Portugal.

Concertcyclus

De Concertcyclus die elk jaar wordt georganiseerd fungeert als platform voor de niet-liturgische muzikale activiteiten en evenementen in de kerk. Deze concerten vinden gedurende het jaar doorgaans plaats op een zondagmiddag. Sinds in mei 2011 het gerestaureerde Smitsorgel in gebruik is genomen is er alle reden om ook speciale orgelconcerten te organiseren op dit prachtige instrument. Deze zijn in de cyclus geïntegreerd.

Vrijwillige bijdrage  
Voor alle concerten van de cyclus wordt gebruik gemaakt van eenduidige affiches en een daarop afgestemde programmafolder. De concerten zijn gratis toegankelijk en na afloop is er een collecte om de cyclus mogelijk te blijven maken. Men kan contant bijdragen, maar ook contactloos betalen (of met PIN) is mogelijk. Een gemiddelde bijdrage van € 5,00 is het streven van de werkgroep. Ook kan men een gift storten op de rekening van de Stichting Behoud St. Willibrorduskerk Deurne, rekeningnummer NL21 RABO 0120 8278 24 t.n.v. STG. BEHOUD met vermelding van ‘Concertcyclus’.

Profielfoto van VisitBrabant en partners
Geschreven door
VisitBrabant en partners