Puppy X: Handhavers

Volgens dierenartsen en gedupeerden die we hebben gesproken wordt er veel te weinig gedaan aan de malafide puppyhandel. De diensten die zich bezig houden met handhaving herkennen zich echter niet in dat beeld. Als er meldingen zijn, zo luidt de reactie, dan worden die opgepakt. En helemaal niet alle pups waar het slecht mee gaat komen ook echt uit die malafide handel, stelt de NVWA. Toch vindt het IFAW dat het probleem op veel bredere schaal aangepakt moet worden. 

'Hondenhandel geen prioriteit bij handhavers'

De malafide hondenhandel is geen nieuw fenomeen. Al jaren houden handelaren zich met deze praktijken bezig. Tot grote frustratie van onder andere de dierenartsen die Omroep Brabant sprak. Veel gaven aan dat ze het idee hebben dat de malafide hondenhandel geen prioriteit heeft bij de dierenpolitie en de NVWA (de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). De dierenartsen en gedupeerden zeggen dat ze vaak niks terug horen van meldingen die ze doen.

Ook het IFAW (International Fund for Animal Welfare) geeft aan dat er te weinig gebeurt in Nederland om de foute handelaren echt aan te pakken. “Het heeft hier nou eenmaal geen prioriteit”, zegt directrice Arien van der Heijden. “We moeten het op Europees niveau aanpakken, dat is de enige manier”.

'Als er meldingen zijn worden ze opgepakt'
In Nederland zijn de dierenpolitie, de NVWA en de Landelijke Inspectie Dieren (LID) samen verantwoordelijk voor de aanpak van de malafide hondenhandel. Ze herkennen zich niet het beeld dat de dierenartsen en de IFAW schetsen.

Meldingen van illegale hondenhandel worden altijd opgepakt
Dierenpolitie
“Daar waar er meldingen van illegale hondenhandel binnenkomen worden deze opgepakt”, aldus de dierenpolitie.

 “In eerste instantie wordt gekeken of de melding prioriteit heeft. In dat geval wordt de melding in eerste instantie opgepakt door de noodhulp. Kan de melding wachten, dan wordt deze op een later moment opgepakt door de plaatselijk dierenpolitie.”


​Veel controles
​Ook de NVWA is het er niet mee eens. Samen met de politie en de LID verrichten zij jaarlijks enkele honderden onaangekondigde inspecties bij handelaren/fokkers. “Ook vinden er zo'n veertig transportcontroles plaats”, geven ze aan. “Wanneer daarbij overtredingen worden geconstateerd, treedt de NVWA op. Daarnaast reageren de diensten ook op meldingen.”

Op hun eigen website geeft de NVWA meer informatie over misstanden in de hondenhandel.

Een jong dier kan nu eenmaal ziek worden
NVWA
Ook geven beide organisaties aan dat ze - als het moet - verregaande wettelijke middelen hebben om de foute handelaren aan te pakken. “Vaak kunnen we illegale handel, van welke aard dan ook, bestrijden middels het Wetboek van Strafrecht”, aldus de politie. “Al snel wordt immers bij dergelijke feiten valsheid in geschrifte en/of oplichting gepleegd. Aanpak op deze wijze geeft ons weer verdergaande bevoegdheden.”

De NVWA zet nog een kanttekening bij de verhalen over hondenhandel. "Regelmatig wordt er melding gemaakt van een pup die na aanschaf ziek wordt. De eigenaar denkt dan vaak dat de pup afkomstig moet zijn van een malafide handelaar. Maar dat verband is er vaak niet. Een jong dier kan nu eenmaal ziek worden, ook al krijgt het alle zorg die het nodig heeft."

Betrokkenen missen daadkracht bij instanties

 Hoe zijn wij te werk gegaan? Dat lees je in de VERANTWOORDING