Extra geld voor haven Cuijk

CUIJK - De verbetering van de haven van Cuijk kan afgerond worden. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor 433.000 euro beschikbaar.
Ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat een duit in het zakje doen. Met het geld wordt de vaargeul verdiept en worden de taluds versterkt. De haven wordt hierdoor beter bereikbaar voor grotere schepen. Ook het naburige bedrijventerrein van het kerkdorp Katwijk zal beter bereikbaar worden en pikt op die manier ook een graantje mee van de extra steun.
Deel dit artikel: