Beiaard- en Natuurmuseum Asten kan uitgroeien

ASTEN - Het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten kan uitgroeien tot een internationaal kenniscentrum. Het museum moet dan wel samenwerking zoeken met andere partijen.
Hierbij moet worden gedacht aan onder meer het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, gemeenten in de Peel en de provincies Brabant en Limburg. Nu worden nog onnodig veel kansen gemist. Dit staat in een rapport van cultuurdeskundige Gerard Rooijakkers en voormalig provinciebestuurder en burgemeester Joep Baartmans.
Hun visie is gebundeld onder de titel 'De Peel als culturele biotoop.' De opstellers zijn overigens van mening dat er in onze provincie meer bestuurlijke slagkracht is dan aan de Limburgse kant van de Peel. Ook stellen ze dat de twee provincies totaal amper met elkaar overleggen over het benutten van de cultuurhistorische mogelijkheden van de Peel. De Floriade, de tuinbouwtentoonstelling die in 2012 in Venlo wordt gehouden, zou een mooie aanleiding zijn dit om te buigen, menen Rooijakkers en Baartmans.
Volgens hen moet het mogelijk zijn om het toeschouwersaantal van het museum, dat twee jaar geleden 37.000 bedroeg, uiteindelijk op te krikken naar zo'n 50.000. Ze adviseren deskundigen van buiten het vernieuwingsproces te begeleiden.
De museumdirectie had Gerard Rooijakkers en Joep Baartmans gevraagd het museum tegen het licht te houden. De leiding kan zich vinden in het advies. Ze gaat de aanbevelingen gebruiken als leidraad voor het te voeren beleid. In haar reactie maakt ze wel een voorbehoud door te wijzen op de financiële en personele (on)mogelijkheden.
Burgemeester en wethouders van Asten hebben eveneens ingestemd met het rapport. Ze willen het museum ook blijven ondersteunen, maar dringen er bij de leiding ook op aan alles aan te doen om 'extra externe subsidies' te werven. Uiteindendelijk moeten die leiden tot een lagere gemeentelijke bijdrage.
Het rapport komt uit in een periode dat een begin is gemaakt met de vernieuwing van het museale complex aan de Ostaderstraat. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de plannen en financiering voor dit grote project rond te krijgen. Er komt onder meer een nieuwe vleugel met hierin een filmzaal annex auditorium, een educatieruimte en het museumcafé. Voor volgend jaar staat de vernieuwing van de entree van het museum en het geheel overdekken van de grote binnenplaats op de rol. De werkzaamheden zullen tot eind volgend jaar duren en het museum blijft gedurende de hele verbouwing gewoon open voor publiek.