Essentgelden besteed aan wegen, zonne-energie en sportfaciliteiten

DEN BOSCH - Betere wegen, meer zonne-energie, betere sportaccommodaties en aantrekkelijker landschap. Daar willen Gedeputeerde Staten van Brabant de 268,9 miljoen euro in steken. Het geld is een deel van de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Essent.

Er gaat 50 miljoen in een investeringsfonds om in de toekomst het wegennet te kunnen verbeteren. Daarnaast is er 50 miljoen beschikbaar voor de kandidatuur van BrabantStad als Culturele Hoofdstad van 2018. Ook wil Gedeputeerde Staten (GS) 61 miljoen steken in zonne-energie en de zogeheten 'biobased economy' waarbij agrarische restproducten worden gebruikt voor het maken van kunststoffen en coatings. Dit moet vooral in West-Brabant gaan gebeuren, met als centrum de bedrijven Sabic en Cargill in Bergen op Zoom.
Zonne-energie<br>De ontwikkeling van zonne-energie wordt gedaan in het Solliance-project. Dat richt zich op de toepassing van dunne film zonnecellen. Het is een samenwerkingsverband van de onderzoeksinstituten ECN en TNO, de Technische Universiteit Eindhoven en het Holst Centre. In Eindhoven moet verschillende bedrijven en instellingen hun kennis over energie-onderzoek gaan bundelen.
Sport<br>GS willen ook de sportvoorzieningen in Brabant gaan versterken. Investeringen in het Olympisch Plan Brabant moeten er toe leiden dat in deze provincie de sportvoorzieningen op Olympisch niveau zijn. De Brabantse sportfaciliteiten moeten ook in beeld komen als oefenlocatie voor de Olympische Spelen van Londen in 2012 en zo de kans vergroten voor de komst naar Brabant van de Paralympics 2028. Het plan richt zich op de kernsporten paardrijden, hockey, voetballen, wielrennen en zwemmen, waarvoor in totaal 40 miljoen euro wordt uitgetrokken.
Deel dit artikel: