Bezuinigingen kost Brabants onderwijs miljoenen

EINDHOVEN - Wanneer de kabinetsplannen voor bezuinigingen op het onderwijs doorgaan, levert dat de schatkist miljoenen uit Brabant op. Gekeken naar het huidige aantal van 5948 langstudeerders aan de Fontys Hogescholen in Brabant, de NHTV in Breda, Avans Hogeschool, de HAS Den Bosch en de Technische Universiteit Eindhoven, zou het gaan om een bedrag van ruim 35,6 miljoen euro.

Elke student die langer dan een jaar over een studie doet dan de looptijd die ervoor staat, moet een collegegeld betalen dat 3000 euro hoger dan normaal ligt. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen per langstudeerder een boete: voor elke student die te lang over de opleiding doet, wordt de instelling 3000 euro gekort op haar budget. Meer precies: het kabinet wil onderwijsinstellingen per langstudeerder korten met een bedrag van zo'n 6000 euro, waarvan de instelling de helft mag verhalen op de student.

De NHTV in Breda kent 575 langstudeerders op een totaal van 7012 studenten. Dat is 8,2 % van het totaal, terwijl het landelijk gemiddelde op 9% ligt. Avans Hogeschool (met locaties in Tilburg, Breda en Den Bosch) heeft 940 langstudeerders op 23.996 studenten (3,9 % van het totaal aantal studenten). Fontys Hogescholen heeft in Brabant 36.000 studenten, van wie er 3300 langstudeerders zijn (9,2 %). Technische Universiteit Eindhoven heeft 1100 langstudeerders op een totaal van 7177 studenten (15,3 %), terwijl er op de HAS Den Bosch 33 langstudeerders zijn op een totaal van 1849 (0,02 %).

Overigens gaat het hierbij om de huidige gegevens. Het is niet te zeggen hoeveel langstudeerders er volgend jaar precies zullen zijn, omdat niet duidelijk is hoeveel studenten er het lopende collegejaar afstuderen en hoeveel er afhaken als ze een hoger collegegeld moeten betalen.
Langstudeerders
In totaal zijn er in Nederland 80.000 langstudeerders. Met bovenstaande maatregelen wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) dat aantal in vier jaar tijd met een kwart verlagen. Dat levert in 2012 180 miljoen euro op, daarna daalt dat bedrag af tot 140 miljoen euro per jaar.
De nieuwe regels voor studenten die te lang over hun studie doen gaan al volgend studiejaar in en gelden voor iedereen die ingeschreven staat, dus ook voor studenten die nu al vertraging hebben opgelopen. Financieel gezien is dat behoorlijk zuur voor mensen die bewust gekozen hebben om langer over hun studie te doen, om bijvoorbeeld een bestuursjaar te doen of een jaar naar het buitenland te gaan.
Steun voor actie
Op het Malieveld in Den Haag worden vrijdagmiddag duizenden studenten verwacht om te protesteren tegen de bezuinigingen op het onderwijs. De meeste universiteiten en hogescholen in Nederland steunen de studentenactie tegen de bezuinigingen openlijk. Sommige geven collegevrije dagen, terwijl andere zelfs busvervoer naar Den Haag organiseren.
De Universiteit van Tilburg geeft haar studenten en docenten een collegevrije dag. Ook zijn tentamens verplaatst. Veel instellingen in het hele land hebben die week tentamens, en hebben daardoor bijna geen colleges. Dat is onder meer het geval bij de TU Eindhoven. De Universiteit van Tilburg heeft busvervoer naar het Malieveld geregeld voor haar eigen studenten en studenten van Avans Hogescholen.
Onrust

Het protest richt zich tegen een aantal maatregelen dat in het regeerakkoord is aangekondigd om de komende jaren op het onderwijs te bezuinigen. Bij de oppositie in de Tweede Kamer en bij betrokken organisaties zorgen met name de bezuinigingen op het passend onderwijs en die op het hoger onderwijs voor veel onrust.
Het kabinet wijst er steeds op dat bezuinigingen nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Ze maken volgens het kabinet bovendien financiële ruimte vrij om het onderwijs te verbeteren. Vanaf 2015 gaan bezuinigingen en investeringen in het hoger onderwijs volgens het kabinet vrijwel gelijk op.
Bezuinigingen
Een overzicht van de belangrijkste bezuinigingen in het hoger onderwijs:
- sociaal leenstelsel in masterfase: opbrengst in 2015 20 miljoen en jaren daarna 110 miljoen euro
- verhoging collegegeld voor langstudeerders: wie langer dan een jaar over een studie doet dan de looptijd die ervoor staat, moet een collegegeld betalen dat 3000 euro hoger dan normaal ligt. In totaal moet dat vanaf 2015 140 miljoen euro per jaar opleveren. Overigens mag dit ‘bufferjaar’ maar een keer mogen gebruikt en geldt dus niet meer als studenten na een bachelor nog een master gaan doen.
- 'boete' voor onderwijsinstellingen per langstudeerder: voor elke student die te lang over de opleiding doet, wordt de instelling 3000 euro gekort op haar budget. Dat zou in 2012 190 miljoen euro moeten opleveren en vanaf 2015 140 miljoen euro.
- bezuinigingen door ander studeergedrag studenten: opbrengst vanaf 2015 90 miljoen
- afschaffing OV-jaarkaart voor langstudeerders: opbrengst 30 miljoen vanaf 2015
- efficiency bij onderzoek en innovatie: opbrengst vanaf 2015 90 miljoen
Investeringen
Een overzicht van de belangrijkste investeringen in het hoger onderwijs:
- verhogen intensiteit van het onderwijs en begeleiding: 230 miljoen in 2015, jaren daarna 300 miljoen
- extra geld voor onderzoek en innovatie: structureel 90 miljoen
Actie TUe
Eindhovense studenten bereidden zich donderdag al voor op de landelijke actie die vrijdag gehouden wordt. Op de TU Eindhoven werden donderdag in de werkplaats spandoeken gemaakt. Verslaggever Femke de Jong was er bij.

Meer over dit onderwerp:
fontys nhtv avans has tue