Komst ontbrekende stuk snelweg A4 dichterbij

DEN HAAG - De komst van het ontbrekende stuk snelweg Zoomweg-Noord/A4 tussen Halsteren en Dinteloord is opnieuw dichterbij gekomen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het trac├ębesluit Dinteloord-Bergen op Zoom getekend.
Eind 2013 moet de snelweg A4 helemaal af zijn. De snelweg zorgt dan voor een directe snelwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Volgens de minister vormt de snelweg de economische ruggengraat van de Randstad.
Verkeersdrukte
Het besluit gaat in totaal over 21 km snelweg, waarvan de eerste zes kilometer in 2007 al zijn aangelegd tussen Bergen op Zoom en Halsteren. Door dit eerste traject verminderde de verkeersdrukte in de binnenstad van Halsteren met veertig procent.
Het nieuw aan te leggen deel wordt volgens het ministerie zo goed mogelijk in het landschap ingepast. Een deel wordt verdiept aangelegd. Er worden vijf viaducten gebouwd, twee bruggen, twee onderdoorgangen voor onder meer landbouwverkeer en ten noorden van Steenbergen komt het eerste aquaduct van Brabant. Ook wordt er geïnvesteerd in faunatunnels en ecoduikers. Ter hoogte van de Steenbergse Vliet wordt de ecologische verbindingszone doorgezet.
Zoomweg
De A4 - ofwel Zoomweg - is al decennia onderwerp van gesprek. Aan het huidige tracébesluit gingen jaren van protest, overleg en onderzoek vooraf. Nadat tien jaar geleden het oostelijk tracé om Steenbergen deels vernietigd werd, ontstond de voorkeur voor de A4 ten westen van Steenbergen mét een aquaduct. Door het bedrijfsleven erbij te betrekken, bleek de bouw van een aquaduct economisch haalbaar.
Waarschijnlijk ligt het tracébesluit vanaf begin maart zes weken ter inzage in onder andere de gemeentehuizen van Bergen op Zoom en Steenbergen en het informatiecentrum van Rijkswaterstaat in Steenbergen.

Meer over dit onderwerp:
zoomweg-noord a4 steenbergen verkeer wegen