Werkgevers willen snelweg A58 zelf aanpakken

TILBURG - Het bedrijfsleven in Brabant en Zeeland vindt het onacceptabel dat het kabinet geen concrete plannen heeft voor de verbreding van de snelweg A58 tussen Vlissingen en Eindhoven. De werkgeversverening BZW wil nu met de oprichting van Stichting A58 de verbreding van de snelweg mogelijk maken als samenwerkingsproject tussen overheid en bedrijfsleven.

De verbreding van de A58 ontbreekt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid. Volgens de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) hinderen de dagelijkse files op die snelweg de economische ontwikkeling van de regio.
In het regeerakkoord heeft het kabinet geschreven dat de overheid bij aanleg en onderhoud van infrastructuur meer moet gaan samenwerken met het bedrijfsleven. De BZW sluit daar dus met de mobiliteitsonderneming daarop aan.
Oprichting Stichting A58<br>Bij de presentatie in Den Bosch waren donderdag vertegenwoordigers aanwezig van het bedrijfsleven, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de verschillende gemeenten die liggen langs het traject Vlissingen-Eindhoven. Zij waren getuigen van de oprichting van de Stichting A58, waarmee een eerdere oproep van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) tot krachtenbundeling werd bezegeld.
Met de oprichting van de Stichting A58 wil het bedrijfsleven met steun van de regionale overheden komen tot een aanpak waar de minister van Infrastructuur en Milieu niet omheen kan.
'Deltaroute'<br>Onder het motto 'A58, de weg naar succes' lichtte BZW-voorzitter Peter Swinkels het belang toe van het traject Vlissingen-Eindhoven voor het bedrijfsleven. "De A58 is de 'Deltaroute' voor de verdere economische ontwikkeling van Zuid-Nederland. Ook vormt dit traject een levensader voor een groot deel van de door het kabinet benoemde speerpuntsectoren en -regio's. Het ontsluit de Brainport, de Mainport, de drie regionale zeehavens Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen en vormt de verbindingsader binnen het stedelijk netwerk BrabantStad-Zuidwest-Nederland. Het waarmaken van de ambitie om in 2020 nog steeds een toppositie in te nemen, is onmogelijk zonder een excellente bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenverkeer." De mobiliteitsonderneming zal zich richten op een businesscase voor de hele A58.
'Interessante ontwikkeling'<br>Brabants gedeputeerde Yves de Boer vindt het een interessante ontwikkeling dat het bedrijfsleven met een eigen initiatief komt. Volgense De Boer wil de provincie graag meedenken over de uitwerking van het plan zodat duidelijk wordt wat de kosten en risico's zijn. Zijn Zeeuwse collega Kees van Beveren sloot zich hierbij aan.
In de Stichting A58 vertegenwoordigen de BZW en de Kamers van Koophandel Zuidwest-Nederland en Brabant het bedrijfsleven. Vanaf de start krijgt de stichting ondersteuning van marktpartijen als Heijmans, de Rebelgroup, Goudappel Coffeng en ING. Aan overheidszijde hebben inmiddels de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het SRE en de overheden langs het traject hun belangstelling voor het initiatief getoond. De Stichting A58 wil een mobiliteitsonderneming oprichten waarvan publieke partijen en het regionale bedrijfsleven eigenaar zijn. De mobiliteitsonderneming wil via slim bouwen en onderhoud, effectief benutten en creatieve financiering, de doorstroming op het traject Vlissingen-Eindhoven (A58) vanaf 2015 tot 2035 garanderen.
Plannen voor minister<br>De plannen van de Stichting A58 worden in mei voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu tijdens het overleg tussen de provincies en de minister. In het najaar moet duidelijk zijn hoe de opbouw en uitvoering, ook financieel, van de mobiliteitsonderneming er uit komt te zien.
Meer over dit onderwerp:
a58 bzw files samenwerking
Deel dit artikel: