Kritiek op jacht op zomerganzen

DEN BOSCH - De Partij voor de Dieren in Brabant is het oneens met de plannen om de jacht op zomerganzen te openen. Marco van de Wel van die partij noemt het 'jammerlijk' dat een organisatie als Vogelbescherming Nederland akkoord gaat met het afschieten van vogels.

Een van de architecten van het ganzenakkoord is Toon Voets uit Oss. Hij werkt bij Vogelbescherming Nederland en is al jaren met boeren en jagers aan het onderhandelen over het toenemende aantal ganzen in Nederland, dat voor veel schade zorgt in de landbouw.
<b>Begrip voor kritiek</b><br>In het akkoord staat dat er niet meer gejaagd wordt op ganzen die hier overwinteren, maar wel op de dieren die hier het hele jaar blijven. Toon Voets vond het moeilijk om in te stemmen met de jacht, maar volgens hem was dit het hoogst haalbare. De kritiek van de Partij voor de Dieren begrijpt hij wel, maar hij vindt het ook gemakkelijk om vanaf de zijlijn wat te roepen. Volgens hem zijn de ganzen met dit akkoord beter af dan voorheen.
De leden van Vogelvereniging Nederland komen vrijdag bij elkaar. Dan wordt bekeken of de leden kunnen instemmen met het standpunt van het bestuur. De jagers hebben intussen hun handen van het akkoord afgetrokken omdat ze ook 's winters op ganzen willen jagen.
Deel dit artikel: