Werkgevers blij met verbreding snelweg A2

TILBURG - De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is blij met het besluit van minister Schultz voor de verbreding van de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven.
De wegverbreding van twee naar drie rijstroken leidt volgens de werkgevers tot een dringend en noodzakelijke verbetering van de doorstroming van het verkeer op een van de belangrijkste verkeersassen van Nederland. De BZW vindt het verheugend dat al dit jaar met de werkzaamheden kan worden gestart en dat de verbrede weg al in 2012/2013 gefaseerd kan worden opengesteld.
Van groot belang
Door een groei van het autoverkeer en door capaciteitsuitbreiding van diverse weggedeeltes van de A2 rondom de steden zijn er steeds vaker files op de weg tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven.
De verbreding van het tracé is volgens de BZW van groot belang voor de regio's Noordoost- en Zuidoost-Brabant. "Beide regio's versterken elkaar economisch gezien. Een verbeterde doorstroming op de A2 zal leiden tot een verdergaande verbetering van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de bedrijven en kennisinstellingen in beide regio's. Daarnaast is de A2 natuurlijk van nationaal belang. Het verbindt de mainport Schiphol met Brainport, twee van de drie door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen nationale kenniscentra, en een belangrijk deel van het Europese achterland."