Brabant protesteert tegen cultuurbezuinigingen

DEN HAAG - De voltallige Brabantse politiek heeft zich uitgesproken tegen de verdeling van de cultuurgelden in Nederland. Brabant komt er onevenredig slecht vanaf, vinden alle fracties in provinciale staten. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Die brief werd dinsdag aangeboden tijdens een protestdag in Den Haag.
Brabantse kunstenaars, kunststudenten, politici en medewerkers van culturele instellingen protesteerden dinsdag tegen de culturele bezuinigingen. Vanuit Den Bosch en Tilburg vertrokken om halftwee bussen naar Den Haag om te protesteren tegen de bezuinigingen.
Protestlied
Het Brabants Orkest gaf voor het vertrek naar Den Haag een optreden als startschot van de protestactie. Ze speelden de Bolero van Ravel, een nummer dat hen inspireerde voor een protestsong. Zo'n 250 medewerkers van het provinciehuis luisterden naar de protest-Bolero. Ook 'Brabant' van Guus Meeuwis is gebombardeerd tot protestlied. Ambtenaren, statenleden en het voltallig college van gedeputeerde staten zongen uit volle borst mee.
Aanzwellende woede
Commissaris van de Koningin Wim van de Donk sprak de actievoerende orkestleden van het Brabants Orkest toe. Hij noemde de actiebereidheid groot en wenste het orkest succes met de actie in Den Haag. "De bolero staat symbool voor de aanzwellende woede over de cultuurbezuinigingen", aldus Van de Donk.
Brigitte van Haaften, gedeputeerde van cultuur, reisde namens het provinciebestuur mee naar Den Haag. Het steekt haar dat Brabant gezien wordt als een provincie die het op eigen kracht wel redt. "Deze bezuinigingen zijn ons opgelegd. Men moet de regionale spreiding van geld serieus nemen in Den Haag."
Wake-up light
Op het Binnenhof in Den Haag werd een wake-up light aangeboden, om de Haagse bestuurders figuurlijk wakker te schudden. De protestbrief voor de Tweede Kamer werd overhandigd aan Bas Jan van Bochove (CDA), voorzitter van de vaste kamercommissie voor Cultuur .
De provincie moet ongeveer de helft inleveren van de twaalf miljoen euro die het Rijk nu nog uitgeeft aan kunst in Brabant.
'Brabant wordt besodemieterd'
De actievoerders willen de Tweede Kamer duidelijk maken dat de forse bezuinigingen echt niet kunnen. "Dit beleid betekent grote schade aan de Brabantse cultuursector, en dat is echt niet zomaar te herstellen", stelt Eric Japenga van het Productiehuis Brabant. "Vijftien procent van de bevolking woont in Brabant, maar we moeten het dadelijk doen met slechts 1,7 procent van de subsidiegelden van het Rijk. Het is een ongelofelijk onevenwichtige situatie. Brabant wordt besodemieterd."
Meer over dit onderwerp:
bezuinigingen cultuur protest actie