Archeologische vondst in Udenhout bij bouw nieuwe wijk

UDENHOUT - Bij graafwerkzaamheden voor een nieuwe wijk in Udenhout zijn de afgelopen weken sporen uit de Late IJzertijd en de vroeg-Romeinse tijd te voorschijn gekomen.
Bijzonder is de vondst van veertien weefgewichten van gebakken klei uit de IJzertijd. Die werden gebruikt voor het weven van wollen of linnen kleding.
2000 jaar oud
De sporen wijzen op de aanwezigheid van houten gebouwen, waterputten, afvalkuilen, graven, erven en akkers, zo'n tweeduizend jaar geleden. De komende maanden wordt bekeken op welke manier het archeologisch onderzoek verder vorm krijgt.
In het gebied aan de oostkant van Udenhout willen de gemeente Tilburg en een projectontwikkelaar bijna 400 nieuwe woningen en een basisschool bouwen.
Meer over dit onderwerp:
archeologische vondst udenhout