Bezoek Hans Hillen aan kazerne Oirschot

OIRSCHOT - Minister Hans Hillen van Defensie brengt op 31 augustus een bezoek aan de Generaal Majoor de Ruyter Steveninck Kazerne in Oirschot. Hij is dan te gast op een bijeenkomst over wat Defensie en het bedrijfsleven in Brabant voor elkaar kunnen betekenen. De organisatie berust bij de Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging, de provincie Noord-Brabant en het Platform Defensie-Bedrijfsleven. Directe aanleiding voor de bijeenkomst zijn de bezuinigingen, die Hillen wil doorvoeren.

Defensie is met ongeveer 15.000 werknemers de grootste 'baas' in Brabant. Als de plannen van Hillen doorgaan, verdwijnen er in onze provincie 2000 banen.
<b>170 aanmeldingen</b><br>Ongeveer 170 mensen hebben zich al opgegeven voor de 'meeting' in de kazerne. Ze werken bij de provincie, gemeenten of bedrijven in Brabant, die zijn uitgenodigd. Ook een aantal bedrijven in Noord-Limburg is benaderd. De deelnemers, onder wie Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, krijgen onder meer te horen welke mogelijkheden de partijen elkaar te bieden hebben.
<b>Platform</b><br>Het Platform Defensie-Bedrijfsleven heeft dit laten uitzoeken. Dit is een overlegorgaan, dat in 1999 is ingesteld door de toenmalige staatssecretaris van Defensie en de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De mensen die hiervan deel uitmaken stemmen de mogelijkheden tot samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven op elkaar af.
<b>Nieuwe baan</b><br>De bijeenkomst in Oirschot zal aangegrepen worden om Defensie te wijzen op bedrijven in Brabant waar overtollig personeel een nieuwe baan kan vinden. Ook zal duidelijk gemaakt worden waarom Defensie de voorkeur aan bedrijven in onze provincie moet geven wanneer het taken zou willen uitbesteden. Hierover is eerder dit jaar al een onderzoek gepresenteerd.


Deel dit artikel: