Varkensboeren gaan de strijd aan met vooroordelen

BOEKEL - Varkenshouders zijn het negatieve imago van hun veehouderijen meer dan beu. Ze worden vaak in één adem genoemd met stankoverlast en dierenleed. Ze pikken die vooroordelen niet langer en gaan de strijd aan met de critici.
Een aantal varkenshouders heeft zich verenigd in de belangenorganisatie stichting Varkens Vandaag. Een van de initiatiefnemers is varkensboer Mark van Dijk. Hij wil mensen laten zien dat er ook varkenshouders zijn die zich wel aan de afspraken houden.
Open dag
Van Dijk nodigt critici dan ook uit om een kijkje te komen nemen op zijn varkenshouderij. "Beelden zeggen meer dan mijn verhaal. Mensen mogen nu zelf oordelen." De varkensboer denkt eraan om eens per maand een open dag te houden of schoolbezoeken te organiseren. Volgens de boeren is het antibioticagebruik afgenomen en zijn de hokken van de dieren groter dan ooit.
Actiegroep
Actiegroep Ongehoord publiceerde in juni filmpjes van ernstige verzwakte varkens in Brabantse veehouderijen. Varkensboeren vonden dat de actiegroep geen realistisch beeld gaf van de situatie.
Bijeenkomst
Op maandag 5 september komt de stichting Varkens Vandaag voor het eerst bij elkaar in Boekel.