Chemie-Pack Moerdijk failliet verklaard

MOERDIJK - Chemie-Pack in Moerdijk is failliet. De rechtbank in Breda heeft dinsdagmorgen het faillissement uitgesproken dat door het bedrijf zelf was aangevraagd. Volgens interim-directeur Ruud van de Poel was het onmogelijk om onder de huidige omstandigheden de bedrijfsvoering voort te zetten.

De rechtbank Breda heeft mr. Thijs Schraven van De Voort Advocaten/Mediators in Tilburg benoemd tot curator.
Bij Chemie Pack, waar begin dit jaar een grote brand woedde, werkten 42 mensen. Van hen waren al 22 mensen ontslagen. Het <a href="http://nos.nl/artikel/266555-chemiepack-moerdijk-failliet.html" target="_blank">faillissement van Chemie-Pack</a> zat er al maanden aan te komen.
<b>Faillissement al eerder dichtbij</b><br>Al vaker kondigde het bedrijf al aan dat het rekeningen niet meer kon betalen en dat een faillissement nabij was. Chemie-Pack was van verzekeringsgeld afhankelijk, maar daarop heeft het waterschap Brabantse Delta beslag laten leggen.
<b>Omzet daalde met 90 procent</b><br>De omzet van Chemie-Pack was over 2010 nog 6,6 miljoen euro. Na de brand daalde de omzet met bijna 90 procent. De kosten van <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/148410542/Brand+bij+Chemie-Pack+Moerdijk+onder+controle.aspx">de verwoestende brand op 5 januari</a> worden geraamd op ruim 40 miljoen euro.
<b>Verzekeringsgeld toegekend</b><br>In juni kende het gerechtshof in Den Bosch Chemie Pack nog een <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/156435902/Chemie-Pack+voorlopig+gered+na+uitspraak+hof.aspx">deel van het verzekeringsgeld toe</a>, zodat het bedrijf nog een tijdje vooruit kon. Chemie-Pack mocht een half miljoen euro gebruiken om salarissen door te betalen en aan de toekomst van het bedrijf te werken.
<b>Burgers gaven voor miljoenen schade op</b><br>Burgers hebben voor een miljoen euro aan schade opgegeven en bedrijven hebben voor 3,5 miljoen euro schade geleden. Verscheidene overheden hebben hun schade berekend op 37 miljoen euro. Zo kostte het opruimen, opslaan en verwerken van verontreinigd water en grond het waterschap Brabantse Delta circa 15,5 miljoen euro. Het Havenschap verliest door de brand circa 3 miljoen euro en de kosten voor Moerdijk en de Veiligheidsregio liggen op ongeveer 16 miljoen euro. De gemeente Moerdijk liet weten dat de precieze consequenties nog niet zijn te overzien.
<B>Nauwelijks iets veranderd</b><br>Op het terrein van Chemie-Pack in Moerdijk is nauwelijks iets veranderd sinds de brand in januari. Alleen het bluswater en een laag as is weggehaald. Een deel van de hal staat nog overeind. Daarin liggen nog allerlei vaten met chemische stoffen opgeslagen. Die vaten zijn volgens de gemeente hermetisch afgesloten en regen en zon hebben er geen negatieve invloed op. Verder staat de ruïne er nog en ligt er een dikke laag troep met as. De bodem is verontreinigd en bij iedere regenbui bestaat de kans dat de verontreiniging zich verspreidt. Volgens de gemeente wordt dit goed in de gaten gehouden en bij hevige regenval wordt het rioolwater afgevangen. Dat is om te voorkomen dat het riool overstroomt en verontreinigd water in het grondwater terechtkomt.
<b>Saneringsplan</b><br>Het afgevangen rioolwater wordt in vaten opgeslagen in de hal op het terrein. De reden dat er nog amper iets is opgeruimd en er nog niet wordt gesaneerd, is dat de betrokken partijen de kosten op Chemie-Pack proberen te verhalen. Zo had het bedrijf nog tot 31 augustus de tijd om zelf met een saneringsplan te komen. Zo niet dan zou de gemeente zelf met een saneringsplan komen en de kosten verhalen op Chemie-Pack. Eigenlijk stond de sanering al gepland vanaf week 12. Het is inmiddels week 34. Het is nog niet bekend of er sneller gesaneerd gaat worden nu Chemie-Pack failliet is verklaard.
<b>Kan niet zoveel kwaad</b><br>Volgens verschillende toxicologen en bodemdeskundigen kan het in principe niet zoveel kwaad als het terrein pas later wordt afgegraven. De jurist van de gemeente Moerdijk gaat bekijken hoe de situatie erbij ligt nu Chemie-Pack failliet is verklaard. Daarbij wordt gekeken wat de financiele gevolgen voor de gemeente precies zijn. Doordat er nog allerlei rechtszaken liepen is het uiteindelijk niet bekend of Chemie-Pack voor alle schade verantwoordelijk was.
<b>Waterschap</b><br>Door het faillissement van Chemie-Pack is de kans zeer klein dat Waterschap Brabantse Delta alle kosten voor het opruimen van vervuild bluswater nog kan verhalen. Volgens het waterschap is door het faillissement het beslag op de verzekeringsgelden vervallen. De openstaande claim van 13,5 miljoen euro wordt nu bij de curator neergelegd.
<b>Belastingbetaler mogelijk de dupe</b><br>Eerder liet het waterschap weten dat als de rekening niet betaald wordt, de belastingbetaler daarvoor op moet draaien. De verzekeringsmaarschappijen hebben het geld tot nu toe niet uitgekeerd, omdat er nog verschillende onderzoeken naar de toedracht van de brand en de bestrijding daarvan lopen.
<b>Woensdag persconferentie in Den Haag</b><br>De Inspectie Openbare orde en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Woensdag komen ze met een rapport en dat wordt toegelicht tijdens een persconferentie. Daar zal duidelijk worden of de regio goed was voorbereid op een ramp, of de brand effectief is bestreden en wat de gevolgen zijn geweest van de brand bij Chemie-Pack. De Inspectie wil lessen trekken voor de toekomst.
Evenals de Inspectie Openbare orde en Veiligheid stuurt ook de Arbeidsinspectie woensdag een onderzoek over de brand bij Chemie-Pack naar de Tweede Kamer.De Arbeidsinspectie onderzocht onder welke omstandigheden hulpverleners hebben gewerkt.

Meer over dit onderwerp:
chemie-pack moerdijk faillissement
Deel dit artikel: