Dreiging burgemeester Jacobs kwam van 'gewelddadige criminelen'

HELMOND - De dreiging van een aanslag op de Helmondse burgemeester Fons Jacobs kwam van een crimineel of groep criminelen die bekend staat als gewelddadig. Hij of zij schuwen het gebruik van vuurwapens niet. Dit blijkt uit een nota die het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd naar de gemeenteraad.
In de nota wordt ook gezegd dat een bepaalde crimineel eind november 2010 opdracht zou hebben gekregen om op korte termijn een aanslag te plegen op de burgemeester en op de coffeeshop.
Burgemeester en wethouders leggen in de nota verantwoording af over de aanpak van de incidenten rond het sluiten van coffeeshop Carpe Diem in Helmond. En de dreiging met een aanslag in de richting van burgemeester Fons Jacobs die hiermee samenhangt.
Op 26 november 2010 werd Jacobs via de politie door de hoofdofficier van justitie verteld dat er sprake was van een ‘acute dreigingsmelding’. Hierdoor moest hij gemaakte afspraken afzeggen.
Verbanden
Volgens de nota kunnen een of meerdere van de criminelen die dreigden met een aanslag op de burgemeester worden gelinkt aan de aanslagen op de coffeeshop. De dreiging aan het adres van Jacobs was volgens een analyse ernstig. Ook valt uit de nota op te maken dat de dreiging aan het adres van de burgemeester op kortere termijn speelde dan die tegen coffeeshop Carpe Diem.
Beveiligingskosten
De ‘aanzienlijke' kosten die zijn gemaakt voor de maandenlange beveiliging van burgemeester Fons Jacobs van Helmond komen op het bordje van het Rijk en de gemeente. Ook dit schrijft het college van burgemeester en wethouders van Helmond in de nota.
Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. Dit omdat bekendmaking hiervan duidelijk kan maken welke maatregelen precies zijn genomen. De gemeente kan ook niet zeggen hoe het bedrag precies verdeeld wordt.
Maandag wordt de nota door het college met de gemeenteraad van Helmond besproken.