Brabants-Zeeuwse werkgevers steunen keuzes kabinet

TILBURG - De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is over het algemeen positief over de keuzes die worden gemaakt in de miljoenennota van het kabinet. Volgens de BZW benadrukt de zakelijke en serieuze toon van de Miljoenennota de huidige onzekere en turbulente tijd.

Volgens het kabinet is ondernemerschap de motor van de economie en het presenteert een reeks aan maatregelen die volgens de werkgevers goed uitpakken voor het bedrijfsleven. Wél vindt de BZW dat de regio meer betrokken moet worden bij de uitvoering van het topsectorenbeleid, zegt maar de keuzes die het kabinet maakt in welke economische sectoren het meeste wordt geïnvesteerd.
<b>Duidelijke keuzes</b><br>Het kabinet zet in op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie en maakt daarbij duidelijk keuzes. Het kabinet voert een stevig pakket maatregelen in dat innovatief ondernemerschap stimuleert, oplopend naar twee miljard euro per jaar zoals vermeld in de recent gepresenteerde bedrijfslevenbrief van minister Verhagen over zijn topsectorenbeleid. De BZW is daar positief over maar wel met de voorwaarde dat de regio in de uitvoering van het topsectorenbeleid een belangrijke stem krijgt. BZW-directeur Henk Oderkerk: "Anders zal dat beleid mislukken. Die betrokkenheid is nog onvoldoende geregeld".
<b>Koudwatervrees</b><br>Met betrekking tot de infrastructuur geeft het kabinet in zijn plannen volgens de Brabants-Zeeuwse werkgevers te weinig aandacht aan het belang van publiek-private samenwerking (PPS), waarin overheid en bedrijfsleven samen geld investeren om dingen mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van wegen). De BZW herhaalt zijn pleidooi om de verbreding van de snelweg A58 in PPS-verband voor te bereiden en uit te werken. "Het Rijk moet zijn koudwatervrees laten varen."
<b>Minder regels</b><br>De BZW steunt de plannen van het Kabinet om in te zetten in op minder regels voor het bedrijfsleven. Enerzijds door het verminderen van regels (verlaging administratieve lasten en nalevingskosten, schrappen van vergunningen) en anderzijds door meer gemak te bieden (zoals snelle vergunningverlening, betere dienstverlening, experimenteerruimte, meer gebruikmaken van ICT en beter toezicht). Oderkerk: "Het Kabinet stelt zich kwetsbaar op door te gaan werken met afrekenbare doelstellingen, waaronder 25 procent administratieve lastenverlichting tot en met 2015. Dat getuigt van lef."
Deel dit artikel: