Gert de Vente beschuldigd van misbruik binnen gereformeerde kerk Waardhuizen

WAARDHUIZEN - Oud-wethouder en raadsgriffier Gert de Vente van de gemeente Woudrichem wordt opnieuw beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag met minderjarigen. Dit keer zou hij over de schreef gegaan zijn binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen.
Binnen de kleine kerkgemeenschap van ruim driehonderd leden bekleedde hij de functie van catecheet (het onderwijzen in godsdienst). In een schriftelijke verklaring van de kerk wordt duidelijk dat het kerkbestuur in het najaar van 2010 stappen heeft ondernomen. Het misbruik zelf zou in 2009 plaats hebben gevonden.
1999
In 1999 werd De Vente (toen nog wethouder) ook al beschuldigd van ontuchtige handelingen met twee minderjarig meisjes, op de school waar hij onderwijzer was. De gemeenteraad van Woudrichem verzocht destijds aan de Vente om zijn functie als wethouder binnen twee weken neer te leggen omdat een onwerkbare situatie was ontstaan. In een latere rechtszaak werd De Vente bij gebrek aan bewijs vrijgesproken.
Onderscheiding
Twee jaar geleden werd De Vente nog koninklijk onderscheiden. Hij kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn activiteiten binnen de kerk: "Gert de Vente (49) uit Uitwijk was actief als ouderling in de Hervormde Gemeente in Uitwijk en in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Waardhuizen. Van 1994-2006 was hij raadslid en van 1998-1999 wethouder voor de ChristenUnie. Thans is hij kerkelijk actief als catecheet."
Bijbelwinkel
In zijn woonplaats Uitwijk dreef De Vente ook een christelijke boekhandel. Het 'bijbelwinkeltje' zoals het plaatselijk bekend staat, is per 1 januari van dit jaar overgenomen door een andere eigenaar. Een paar jaar geleden had De Vente het plan opgevat om een boek te schrijven over mensen die valselijk beschuldigd zijn van seksueel misbruik. Het boek is nooit verschenen.
Schriftelijke verklaring kerk
"Op zondag 19 december 2010 is aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Waardhuizen en omgeving meegedeeld dat één van haar ouderlingen is afgezet. Tegen hem was een klacht binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag in een relatie met een minderjarige.
Die klacht is onmiddellijk in behandeling genomen volgens het protocol dat daartoe bij deze kerk in gebruik is. Het betrof misbruik in de definitie van het protocol zoals dat bij deze kerk gehanteerd wordt. De kerkenraad kon de mogelijkheid van meerdere meldingen op voorhand niet uitsluiten. Mede daarom is in een besloten bijeenkomst van de gemeente op donderdag 23 december 2010 met de aanwezige gemeenteleden hierover doorgesproken. Nieuwe meldingen zijn uitgebleven.
Van de ontvangen klacht is melding gedaan aan de zedenpolitie. Een stuurgroep is gevormd om alles te coördineren wat met het beleid rondom dit misbruik te maken heeft. Buiten deze verklaring wordt geen nadere informatie gegeven."