Sporen van enorme nederzetting uit IJzertijd in Helmond

HELMOND - In Helmond-Brandevoort zijn overblijfselen gevonden van één van de grootste nederzettingen in Zuid-Nederland uit de IJzertijd.
Er zijn sporen ontdekt van twaalf grote gebouwen, 35 bijgebouwen en ongeveer vijftig graanschuren, die spiekers worden genoemd. Verder zijn er fragmenten aangetroffen van bijzondere armbandjes én greppels die op de aanwezigheid van een Romeinse weg duiden.
Het was lang onzeker of de opgravingen wel door konden gaan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond wilden er aanvankelijk geen geld voor uittrekken. Het college zag geen meerwaarde in het onderzoek.
Eerste grote project
Het veldwerk ging in juli van start. Het was het eerste grote project voor Theo de Jong, sinds zijn aantreden als archeoloog van de gemeente Helmond. Hij werd geholpen door medewerkers en vrijwilligers van het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond. Verder maakten studenten van diverse universiteiten en instituten uit Nederland en België er een stageproject van.
De oudste vondsten in het gebied wijzen erop dat er mensen in de Steentijd moeten hebben gewoond. Dit is de periode van ongeveer 8000 tot ongeveer 2000 voor Christus. De meeste tastbare vondsten waren al dan niet versierde scherven van aardewerk en de delen van een armband.
De opgravingen waren op een terrein van 3,5 hectare en zijn onlangs afgerond.