PVV Brabant kampioen vragenstellen

DEN BOSCH - De PVV in Brabant is kampioen in het stellen van schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. Dat blijkt uit een overzicht van het aantal vragen dat sinds de verkiezingen in maart aan het college is gesteld. De PVV heeft sindsdien 46 keer een vraag gesteld.
Dat is bijna veertig procent van het totale aantal vragen van honderdzestien dat vanuit Provinciale Staten is gesteld.
De PVV kwam in maart met acht zetels nieuw in Provinciale Staten. De Socialistische Partij, die nu deel uitmaakt van het college, volgt voor wat betreft het stellen van vragen op ruime afstand van de PVV. Sinds maart heeft de partij zestien vragen gesteld. D66 stelde er tien, het CDA negen, PvdA en Partij voor de Dieren allebei acht,. de VVD zeven, en de GroenLinks en 50PLUS allebei zes.

Meer over dit onderwerp:
provinciebestuur provinciale staten pvv