Komst regionaal motorcrossterrein in Zeeland onzeker

ZEELAND - De besprekingen die moeten leiden tot een nieuw motorcrossterrein in Zeeland verkeren in een impasse.
De gemeenten Landerd, waar Zeeland onder valt, Boekel en Uden willen onder voorwaarden het overleg vlot trekken. De gemeente Veghel en de provincie, die aanvankelijk wel meewerkten, willen er niet langer geld in investeren.
Burgemeester en wethouders van Landerd hopen dat andere partijen uit bijvoorbeeld het Land van Cuijk willen aanhaken. In het uiterste geval moet worden besloten om het project stop te zetten.
Oost-Brabant blijft hierdoor in de toekomst verstoken van een regionaal motorcrossterrein.