'Controle alcoholverkoop via internet aan jongeren onmogelijk'

EINDHOVEN - Jongeren onder de zestien jaar die via de normale weg niet makkelijk aan drank kunnen komen, zullen steeds vaker via internet alcohol kopen. De controle op de leeftijdsgrens bij aankoop via internet is in de praktijk niet bij wet geregeld. Dat zegt onderzoeker Wim van Dalen van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid.
Te veel drank
Verschillende Brabantse gemeenten en de GGD's maken zich zorgen over het drankgebruik onder jongeren. Dit voorjaar is nog een nieuwe campagne gestart onder de titel 'Drinkt het tot je door?' over de gevaren van alcohol. 46 Brabantse gemeenten doen aan die actie mee.
Onderzoek Universiteit Twente
Donderdag schreef Minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer dat er nog veel te vaak alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 16 jaar. Schippers baseert zich op een onderzoek van de Universiteit Twente. Die zegt dat slijterijen en supermarkten het al met al beter doen dan de horeca en de sportkantines. Wim van Dalen bekeek het fenomeen verkoop via internet. Feitelijk is alle drank via internet te bestellen, maar Van Dalen onderzocht de bierkoeriers. In Brabant kennen we de Bavaria Bierkoerier in Tilburg en de Bierservice Holland die landelijk en dus ook in Brabant bezorgt.
Bier bestellen via internet
In het algemeen valt het nog wel mee met het aantal jongeren dat bier besteld via internet. Maar onder jongeren die al wel ooit gedronken hebben, blijkt 12,5 procent al wel via internet besteld te hebben. Het gaat dan vooral om jongens van boven de veertien jaar met een lagere opleiding.
Geen leeftijdscontrole
Bij test-bestellingen door het hele land is er van de 21 keer dat er bezorgd werd ook gewoon 21 keer aan een vijftienjarige aan de deur de bestelling overhandigd. Niet een keer is er naar zijn leeftijd gevraagd. STAP onderzocht ook wat er gebeurde als jongeren wél aangaven jonger te zijn dan vijftien jaar. Een paar verkochten toch, een ander wilde een bewijs zien dat ouders het goed vonden en weer anderen verkochten het aan een jongere van zestien jaar op hetzelfde adres terwijl duidelijk was dat het voor jongere mensen bedoeld was. Dat heet wederverstrekking.
Jongeren drinken meer als het makkelijk te krijgen is
Van Dalen wijst erop dat het probleem van alcoholgebruik onder jongeren groter kan worden door deze manier van alcoholverkoop. En vooral de bierkoerier die snel is en juist ook levert als andere winkels dicht zijn, lijkt een bedreiging. Want uit eerder onderzoek blijkt dat als jongeren makkelijk aan drank kunnen komen, dit ook leidt tot meer gebruik. Er wordt minder gedronken als er geen drank in de buurt is, het alleen maar binnen bepaalde tijden te krijgen is, of wanneer de leeftijdsgrenzen streng gecontroleerd worden.
Minister Schippers gaat de wet aanscherpen
Minister Schippers van Volksgezondheid gaat de wet aanpassen. Ze denkt aan het strafbaar maken van jeugd onder zestien jaar die betrapt wordt met drank en aan het sluiten van de drankafdeling van een supermarkt als daar in een jaar tijd drie keer aan te jonge mensen drank is verkocht. Bovendien zouden gemeenten het toezicht moeten gaan houden.
Controle via internet onmogelijk
In het rapport van STAP staat dat duidelijk is dat de controle op leeftijd bij levering via internet nagenoeg onmogeijk is. Er is feitelijk ook geen wetgeving op dit gebied en dus zullen jongeren steeds vaker zo drank kopen, aldus STAP.

Meer over dit onderwerp:
alcohol jongeren internet beleid stap