Drie gemeenten willen geld steken in Internationale School Eindhoven

EINDHOVEN - De colleges van B en W van de gemeenten Helmond, Best en Veldhoven hebben aangegeven geld te willen steken in de ontwikkeling van de nieuw te bouwen Campus Internationale School Eindhoven (ISE). De gemeenteraden moeten hier nog mee akkoord gaan.
Als dit plan door de gemeenteraden wordt goedgekeurd zal een totaalbedrag van 2 miljoen euro ter beschikking worden gesteld. Dit wordt opgebracht door jaarlijkse bijdragen van in totaal 150.000 euro. Bij de verdeling van het bedrag wordt gekeken naar het aantal inwoners per gemeente.
'Regionale erkenning'
De gemeente Eindhoven ziet de financiële bijdrage van de andere gemeenten als een regionale erkenning die het belang van de toekomstige internationale school onderstreept. De vier campusgemeenten willen in het kader van het programma Brainport meer samenwerken om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Doel is om de regio Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie te maken.
Bedrijfsleven investeert
Niet alleen de overheid is geldschieter. Het regionale bedrijfsleven, bestaande uit 33 bedrijven, draagt 4 miljoen euro bij aan de ontwikkeling van de campus.
Opening ISE
De ISE voorziet in internationaal basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast dient het als ontmoetingsplaats voor internationale gezinnen en hun kinderen. De Internationale School komt in de voormalige Constant Rebeque-kazerne aan de Oirschotsedijk. In september 2013 moet de school worden geopend.