B en W Reusel-De Mierden blijven voor windmolenpark gaan

REUSEL - Het windmolenpark aan de Laarakkerdijk in Reusel is nog niet van de baan. Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden gaan in beroep tegen een uitspraak van de Raad van State.
Het rechtsorgaan verklaarde onlangs bezwaren tegen het plan van Eneco gegrond. Het energiebedrijf wil in Reusel vijf windmolens van 105 meter hoog bouwen. De gemeente heeft over het project een intentieverklaring gesloten met Eneco. Mocht ze zich bij de uitspraak neerleggen, dan kan Eneco haar aansprakelijk stellen voor het niet nakomen van die afspraken.
Actie 'Geen Windmolens in Reusel'
De gemeenteraad buigt zich dinsdag over het besluit van B en W. De actiegroep 'Geen Windmolens in Reusel' wil voor het begin van de raadsvergadering handtekeningen gaan overhandigen.
Er is veel verzet tegen het kleine windmolenpark waar de molens moeten komen. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast en landschapsvervuiling. Ook de Belgische gemeente Arendonk is tegen, omdat de molens te dicht bij een recreatiepark komen te staan.
Verworpen
De Raad van State had het plan verworpen, omdat de gemeente fouten heeft gemaakt bij het welstandsadvies. Burgemeester en wethouders gaan er vanuit dat de bouwvergunning uiteindelijk toch zal worden bevestigd.