Provincie heeft geen geld om crisis te bestrijden

DEN BOSCH - De provincie Brabant zal geen speciale crisismaatregelen nemen om de komende recessie te bestrijden. Dat zei provinciebestuurder Pauli van Economische Zaken vrijdag in een commissievergadering van Provinciale Staten. In 2009 presenteerde de provincie nog een crisispakket van 400 miljoen. Volgens Pauli gaat het nu om een heel andere crisis, en is de provincie nu veel minder rijk dan toen.

Pauli zei dat tijdens de evaluatie van de crisismaatregelen van de provincie tijdens de kredietcrisis in 2009. Het ging bijvoorbeeld om leningen aan bedrijven, loopbaanbegeleiding, en subsidie voor energiebesparende maatregelen aan woonhuizen. Ook stelde de provincie zich garant voor de verkoop van huizen van mensen die een nieuwbouwhuis wilde kopen.
<b>Solistisch</b><br>Uit de evaluatie blijkt dat de meeste maatregelen goed hebben gewerkt, maar ook dat de provincie nogal solistisch optrad. Daarom wil Pauli zich nu vooral richten op samenwerking met andere partijen die zich met de economie in Brabant bezighouden. Hij wil een beleid dat gericht is op de lange termijn en zich minder richten op crisismaatregelen. Hij staat nog wel achter de maatregelen van het vorige college, "maar dit is een hele andere crisis, en bovendien hebben we nu geen geld", aldus Pauli.
<b>Zwaar weer</b><br>Peter Swinkels, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), is het eens met de keuze die de provincie nu maakt. Volgens hem is het belangrijker om te zorgen dat de economie bestand is tegen zwaar weer, dan om speciale crisismaatregelen te nemen.
Deel dit artikel: