Gedeputeerde: “Brabantse politiek gaat alsnog akkoord met natuurakkoord”

DEN BOSCH - Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) gaat er vanuit dat de Brabantse politiek alsnog akkoord gaat met het natuurakkoord. Provinciale Staten wees het akkoord eerder deze maand af.
Staatssecretaris Henk Bleker gaat in januari overleggen met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de belangenbehartiger van de provincies. Hij wil dan niet opnieuw onderhandelen over het akkoord, maar alleen onduidelijkheden wegnemen.
Opnieuw naar Provinciale Staten
Van den Hout wil na dat gesprek opnieuw met het akkoord naar Provinciale Staten. Hij denkt dat de PVV- en zijn eigen SP-fractie het akkoord dan alsnog zullen steunen, waardoor er een ruime meerderheid ontstaat. Dat een deel van de fractie van coalitiepartij SP het akkoord eerder deze maand niet steunde, was pijnlijk voor de SP-gedeputeerde.
Toch resultaat
Van den Hout denkt dat het gesprek tussen Bleker en de provincies toch resultaat op gaat leveren. "We gaan niet onderhandelen over de 600 miljoen bezuinigingen, die staan al vast. Maar we gaan wel onderhandelen over een groot aantal onduidelijkheden die opgelost moeten worden. Afspraken in het natuurakkoord zijn nu voor meerdere interpretaties vatbaar. Die moeten zo worden opgehelderd dat het voor ons goed uitkomt." Het gaat volgens Van den Hout dan onder andere over het zeggenschap over Staatsbosbeheer en vormen van agrarisch natuurbeheer.
600 miljoen doorgevoerd
Van den Hout gaat er dus vanuit dat Provinciale Staten na dat gesprek het akkoord alsnog steunt. "De 600 miljoen aan bezuinigingen op natuur zijn inmiddels sowieso al doorgevoerd, en dat is waar men vooral tegen was."
Tegenstand niet verstandig
Volgens de provinciebestuurder zou het ook niet verstandig zijn als Brabant het akkoord blijft tegenwerken. "Als dit doorgaat, gaan de provincies onderhandelen over de verdeling van geld en grond. Als Brabant niet mee onderhandelt, blijven we met de kruimels zitten en hebben we niets te zeggen over de uitwerking van het akkoord."
Anders via wet
Als niet alle provincies akkoord gaan, gaat Bleker het nieuwe natuurbeleid via een wet regelen. "Het kan dan nog best een jaar duren voordat zo’n wet er is. Daardoor komen we serieus in de problemen, omdat we dan nog geen jaar geen beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld grondaankopen. Maar Van den Hout denkt niet dat het zover komt. "Ik denk dat Bleker geen zin heeft in een wetgevingstraject, omdat hij in de Eerste Kamer geen echte meerderheid heeft."