Eigen plekje Marokkaanse jongeren 'werkt niet'

DEN BOSCH - Een eigen plekje voor Marokkaans-Nederlandse jongeren in een buurthuis heeft in Den Bosch en Roosendaal niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dit blijkt uit een onderzoek, dat Bureau Beke in Arnhem vorig jaar zomer heeft uitgevoerd.
De gemeenten hadden gehoopt dat hiermee de overlast voor de buurt zou afnemen. Het onderzoeksbureau heeft handreikingen gedaan. De gemeente Den Bosch is van plan ze toe te passen in het te verbouwen jongerencentrum aan de Eendekooi. De gemeente Roosendaal zegt dat ze de suggesties ook ter harte neemt, maar dat een deel al in haar beleid is opgenomen.

Nut van buurthuis in aanpak jongeren
Het onderzoek van Bureau Beke volgde op een constatering door het overleg van 22 gemeenten in ons land waar veel Marokkaanse Nederlanders wonen. Zij waren tot de conclusie gekomen dat gemeenten niet weten hoe nuttig een buurthuis kan zijn in de aanpak van Marokkaanse jongeren. Het onderzoeksbureau heeft daarop zijn diensten aangeboden: de gemeenten Den Bosch, Roosendaal en Utrecht wilden hieraan meewerken.

'Jongeren van de straat'
In Den Bosch was er tot midden vorig jaar een ruimte voor Marokkaanse jongeren in buurthuis de Mix aan de Kooikersweg. Burgemeester en wethouders wilden hiermee jongeren van de straat houden en hen laten begeleiden door professionals.

Volgens de onderzoekers sorteerde deze aanpak in alle drie de gemeenten niet het gewenste effect. Ze hebben een (stappen-)plan met activiteiten bedacht aan de hand waarvan betere resultaten mogelijk moeten zijn.

Aan de slag met aanbevelingen
B en W van Den Bosch laten de raad weten dat ze aan de slag gaan met de aanbevelingen van het onderzoeksbureau. Het rapport wordt beschikbaar gesteld aan mensen die in buurthuizen werken.

In Roosendaal kan de doelgroep overigens terecht in Wijkhuis West, in het stadsdeel Westrand.