Onderzoek naar ervaringen schaliegas in VS

DEN HAAG - Bij het onderzoek naar mogelijke schadelijke gevolgen van schaliegasboringen moet gekeken worden naar de ervaringen in de Verenigde Staten. Daar zijn regelmatig problemen met boringen naar schaliegas. zoals lekkende boorputten en vervuild drinkwater.
De ervaringen en onderzoeken uit Engeland en Amerika moeten bij het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken worden betrokken, zo zei het college van Boxtel woensdag tijdens een besloten bijeenkomst door het ministerie, als voorbereiding op het onderzoek. Het ministerie raadpleegde woensdag gemeenten en provincies in het zuiden van het land. Ook actiegroepen, belangenclubs en drinkwaterbedrijf Brabant Water mochten hun mening geven.

Vergunning proefboring vernietigd
Boxtel is de beoogde locatie voor het Britse bedrijf Cuadrilla om een proefboring naar schaliegas uit te voeren. Het gas zit op grote diepte verstopt in steenlagen.

De vergunning die Boxtel eerder gaf voor de proefboring werd in oktober vorig jaar door de rechter vernietigd. De gemeente wil wachten met een nieuwe beslissing tot de uitkomsten van het onderzoek.  B en W van Boxtel maken zich zorgen over trillingen en bodemdaling, gaslekken en drinkwatervervuiling, zo bleek woensdag.