Lagere grondprijs voor sociale huurwoningen in Eindhoven

EINDHOVEN - De grondprijs voor sociale huurwoningen in Eindhoven wordt met 25 euro verlaagd. Burgemeester en wethouders hebben dit bepaald. De prijs per vierkante meter gaat van 295 naar 270 euro.
Aanleiding voor het collegebesluit zijn de huidige marktomstandigheden. Ook telt Eindhoven volgens B en W al te veel appartementencomplexen en flatgebouwen. De prijsverlaging geldt niet voor huizen waarin studenten komen te wonen.