GS vragen vernietiging vergunning geitenstal Zeeland

LANDERD - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vragen de minister van Binnenlandse Zaken de bouwvergunning van een geitenstal in het dorp Zeeland te vernietigen. De bouwvergunning is volgens GS in strijd met het algemeen belang en het recht.

Er is veel te doen geweest om deze stal. De gemeente Landerd had de vergunning verleend,  terwijl er een bouwstop gold voor dergelijke stallen in verband met de Q-koorts.

Gemeente weigerde vernietiging
De gemeente weigerde zelf een verzoek tot vernietiging van de vergunning in te dienen.

Volgens GS is uit onderzoek van onder anderen de landsadvocaat gebleken dat Landerd wel bevoegd was de vergunning te verlenen. Maar de provincie betwijfelt dat. Op grond van volksgezondheidsbelang hebben GS nu zelf aan de minister gevraagd de vergunning te vernietigen.

De bouw van de geitenstal is inmiddels vergevorderd. Het bedrijf wil groeien tot ruim 2600 geiten. Er staan verschillende huiizen in de buurt.

Deel dit artikel: