Tweede Kamer stemt voor verbod op nertsenfokkerijen

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich donderdag uitgesproken voor een verbod op de pelsdierhouderij, zoals nertsenfokkerijen. De bedrijven krijgen tot 2024 de tijd om af te bouwen. Vooral in Oost-Brabant zitten veel nertsenfokkerijen.
SP en PvdA werken al jaren aan het verbod. De Kamer steunde het al eerder en sprak uit dat deze dieren die in het wild een territorium hebben, niet louter voor hun bontvelletje gehouden zouden moeten worden.

Miljardenclaim
De Eerste Kamer wees het verbod in 2006 echter af. Om aan de bezwaren in de Senaat tegemoet te komen, is de eerder voorgestelde overgangsperiode van 2018 aangepast tot 2024. VVD, CDA en SGP stemden donderdag tegen.

Nertsenhouders lieten dit jaar weten een claim van minstens één miljard euro in te dienen, als de politiek in Den Haag instemt met een verbod op het houden van nertsen. Dat heeft de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders in mei in een brief aan Minister De Jager geschreven.

Teleurgesteld
Nertsenhouders reageren teleurgesteld. Wim Verhagen, directeur van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders, spreekt van een lege huls. "Ze wekken de indruk dat ze nu iets extra's doen voor de bedrijven, maar
ze compenseren niets en zijn niet tegemoetgekomen aan de bezwaren van de
Eerste Kamer."
   
Hij kijkt met de 170 bedrijven die de federatie vertegenwoordigt, uit naar
het oordeel van de Senaat over het aangepaste voorstel. "De overheid moet
zorgvuldig omgaan met bedrijven. Deze sector wordt om zeep geholpen."
Meer over dit onderwerp:
pelsdieren pelsdierhouderij nertsen tweede kamer