Studenten TU/e: pincodes makkelijk te herkennen door slimme dieven

EINDHOVEN - Ruim vijftig codes om bijvoorbeeld te pinnen zijn makkelijk te kraken door de handbewegingen die ervoor nodig zijn. Twee studentes Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven, de TU/e, hebben dit onderzocht.
Ze hebben uitgeplozen welke getallencombinaties veilig zijn tegen diefstal en welke niet. De studentes adviseren dan ook een moeilijk te herkennen code. Ook is het verstandig de hand af te schermen bij het pinnen of het openen van een deur. En te voorkomen dat je beroofd wordt.

Wiskundige opdracht
De studentes zijn Anne Engels en Aukje Boef. Ze kregen de opdracht wiskundig te bepalen hoeveel informatie ze over ingetoetste pincodes op afstand kunnen achterhalen. Zo is 2580 een makkelijk te 'kraken' code. Bijna driehonderd vallen in dezelfde categorie.

De code 1959 is juist relatief veilig, hierbij worden veel handbewegingen tegen elkaar in gemaakt. De twee TU/e-studenten kregen van hoogleraar dr Tanja Lange een 8 voor hun opdracht.