Congres PvdA in Den Bosch stemt in met regeerakkoord

DEN BOSCH - De leden van de Partij van de Arbeid stemmen in met het regeerakkoord en deelname in een regering met de VVD. Een resolutie daarover werd zaterdag door een congres in de Brabanthallen in Den Bosch met een ruime meerderheid gesteund.
De PvdA-leden konden geen wijzigingen meer aanbrengen. Zij konden het akkoord alleen steunen of afwijzen. Met het akkoord van een meerderheid van de PvdA-leden kan Rutte II , het kabinet van de PvdA en VVD, aan de slag.

'Geen mooiweerpartij'
PvdA-leider Diererik Samsom zei aan het begin van het congres dat de partij geen 'mooiweerpartij' is. "Dit is een mooi akkoord, maar het is geen gemakkelijk akkoord. Voor niemand. In de komende vijf jaar zullen ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd, die door iedereen gevoeld zullen worden."

Er komt een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit betekent dat iemand met een dikke portemonnee in 2014 fors meer premie gaat betalen dan iemand met een lager inkomen. Onder meer in Brabant ontstond daardoor onrust, maar volgens Samsom is die 'onterecht'.

'Veel halve en onvolledige berekeningen'
Samsom zegt dat de ziektenkostenpremie nog is gebaseerd op 'veel halve en onvolledige berekeningen'. Mensen met een hoog salaris zijn volgens hem 'ten onrechte bang gemaakt voor torenhoge premies van honderden euro's per maand'.

Hoofdregel is volgens Samsom dat als beide partners modaal verdienen, zij erop vooruit gaan. Wie allebei twee keer modaal verdient en samen dus zeker 140.000 euro per jaar binnenkrijgt, gaat meer betalen voor de zorgpremies, tot een paar honderd euro.

Andere opmerkingen en kanttekeningen
Opmerkingen en kritische kanttekeningen waren er ook onder meer over het verkorten van de WW-duur, over de bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking, over de integratiemaatregelen en over het schrappen van de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken. Maar slechts een enkeling keert zich tegen deelname aan een regering met de VVD.

Waarschijnlijk is zaterdagavond de oprichtingsvergadering. Komende maandag zal het kabinet worden beëdigd door koningin Beatrix. Het is nog niet bekend of die beëdiging openbaar is.
Meer over dit onderwerp:
pvda congres den bosch regeerakkoord zorgpremie