Cuijk en Den Bosch azen op Europees Erfgoed Label

EINDHOVEN - De gemeenten Cuijk en Den Bosch azen op het Europees Erfgoed Label. Ze willen hiermee een deel van hun ontstaansgeschiedenis beter onder de aandacht brengen.
Cuijk heeft grootse plannen rond de restanten van de Romeinse brug. Den Bosch zet in op een verdere exploitatie van de Vestingwerken. Cuijk en Den Bosch zijn de enige gemeenten in Brabant die een aanvraag hebben ingediend.

Europese Commissie velt oordeel
De Raad voor Cultuur bepaalt binnen een paar weken welke gemeenten namens Nederland worden voorgedragen. In 2014 neemt de Europese Commissie een besluit. Aan het label zit geen subsidie vast.

Beide gemeenten hebben een lijvig rapport ingesteld waarin hun verzoek wordt toegelicht. De gemeente Cuijk krijgt hulp van onder meer The Missing Link, een erfgoed-adviesbureau in Woerden. Ze denkt met haar Romeinse oorsprong een goede kans te maken en noemt de restanten van de brug een archeologisch monument van groot historisch belang. Het gaat om één van de twee bruggen die ons land in de Romeinse tijd heeft gekend.

Plaatsen van replica
Het maakte deel uit van een gebied, waarin ook een castellum (een soort legerplaats), tempels, villa’s, grafvelden en een Romeinse weg lagen. Cuijk wil dit onder meer laten herleven door het plaatsen van een replica van de Colussus van Barletta, een groot beeld. Verder wordt gewerkt aan een app en een onderwatersite om geïnteresseerden een idee te geven van het leven in de buurt van de brug.

Levende Linie
Den Bosch heeft grote verwachtingen van ‘Linie 1629, een Levende Linie’. De titel van dit project slaat terug op het jaar waarin Den Bosch werd bezet door de legers van Frederik-Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje. Een deel van Europa was toen verwikkeld in de Tachtigjarige Oorlog.

De Linie 1629 bestaat uit de vesting en een verdedigingsgordel om de stad. Volgens de gemeente Den Bosch bestaat er nu al veel belangstelling uit het buitenland voor dit deel van de Nederlandse, militaire geschiedenis en is er alle reden voor om die verder te stimuleren. Zo zijn er al activiteiten gepland vanaf volgend jaar april als vaararrangementen en uitleg bij archeologische opgravingen. De Vestingwerken hebben in het verleden al twee Europese awards gekregen.