Provincie trekt geld uit voor dierenopvang

DEN BOSCH - De provincie steekt de opvangcentra voor in het wild levende dieren in Brabant de helpende hand toe. Een krappe meerderheid in Provinciale Staten ging vrijdag akkoord met een voorstel van de Partij voor de Dieren. De provincie trekt er eenmalig een bedrag voor uit van 300.000 euro en de komende drie jaar 150.000 euro per jaar.

Dat betekent dat er financieel lucht komt voor onder meer de vogelopvang in Zundert en de egelopvang in Roosendaal.

Strengere eisen
Met het eenmalige bedrag van 300 duizend euro wordt een opvangcentrum opgezet in Oost-Brabant. Een deel van de 150 duizend euro die jaarlijks wordt uitgetrokken is bestemd voor de dierenambulance. Volgens de Partij voor de Dieren is betrokkenheid van de provincie nodig omdat het Rijk steeds strengere eisen stelt aan de opvangcentra.

Volgens een woordvoerder van de dierenbescherming is het uniek dat een provincie de verantwoordelijkheid voor de opvang van inheemse dieren op zich neemt. Volgens hem draaien de ongeveer tien centra in Brabant nu alleen op particulier geld, maar krijgen ze het ook door de crisis steeds moeilijker. Hij hoopt dat andere provincies het Brabantse voorbeeld volgen.

Kleinst mogelijke meerderheid
VVD, CDA en D66 waren tegen het voorstel omdat ze de dierenopvang zien als een taak van de Rijksoverheid. De PVV stemde voor het voorstel. Volgens die partij is de opvang van dieren wel een provincale verantwoordelijkheid omdat de provincie steeds meer natuur aanlegt en er dus ook steeds meer dieren opgevangen moeten worden.

Ook de PvdA en coalitiepartij SP stemden voor het voorstel. Uiteindelijk kreeg het voorstel de kleinst mogelijke meerderheid van 28 van de 55 stemmen.
Deel dit artikel: